2017 Yılı Ücret Bordrosu Hesaplama Tablosu

AçıklamalarGeri DönüşBMEKAGİSMSKİSBESKESVMKVMGVVODVNET ÜCRET

Genel Açıklamalar

Aşağıdaki hesap tablosu, girdiğiniz bilgilere göre, tüm 2017 yılı için geçerli olmak üzere, brüt ücretten net ücrete aylık ücret bordrosu hesabı yapmaya yarar. Kullanımı Microsoft Excel programına benzemektedir.

Not: Tablo üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabileceğiniz gibi, tabloyu doküman olarak bilgisayarınıza kaydetmek için sağ üst taraftaki Excel Olarak Kaydet linkini kullanabilirsiniz.

Değiştirmeniz gereken hücreler ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Daha detaylı bilgi için, o hücrenin bulunduğu sütunun tepesinde yazan koda göre diğer yardım butonları üzerine farenizi getirmeniz yeterlidir.

Not: Bu tablodaki hesaplarda herhangi bir hata ile karşılaşırsanız, lütfen yukarıdaki “Geri Dönüş” butonuna tıklayarak sorununuzu bana iletiniz. Teşekkürler.

Geri Dönüş

Bu tablodaki hesaplarda herhangi bir hata ile karşılaşırsanız, yada herhangi bir soru, öneri veya uyarınız varsa, lütfen yukarıdaki “Geri Dönüş” butonuna tıklayarak bana ulaşınız.

BM — Brüt Ücret

Bu sütuna, yılın her ayı için, aldığınız brüt ücret veya maaşınızı girmelisiniz. Aşağıdaki hesap tablosunda, örnek olarak, 3.000,-TL girilmiştir. Buraya girilecek rakam, ay boyunca aldığınız baz brüt ücretinizdir. İkramiye, prim, jestiyon gibi ekstra geliriniz için EK sütununa giriş yapabilirsiniz.

EK — İkramiye, Prim, Fazla Mesai vb.

Brüt ücretiniz dışında, işveren tarafından ödenen ek kazançlarınız için ayrılan bölümüdür. Aşağıdaki hesap tablosunda, örnek olarak, brüt ücretin üçte biri, yani 1000,-TL girilmiştir. Eğer sizin durumunuzda böyle bir gelir söz konusu değilse, buraya 0 girmelisiniz.

Yılda bir veya birkaç kez ikramiye, prim, jestiyon, fazla mesai vb. isimler altında ödenen bu tip ek gelirler de, ilgili ayın EK sütununa eklenmelidir.

AGİ — Asgari Geçim İndirimi

Aşağıdaki tabloya göre kontrol edilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi gerekmektedir.

Medeni Durum Aylık AGİ Tutarı *
Bekâr 133,31TL
Evli eşi çalışan 133,31TL
Evli eşi çalışan 1 çocuk 153,31TL
Evli eşi çalışan 2 çocuk 173,31TL
Evli eşi çalışan 3 çocuk 199,97TL
Evli eşi çalışan 4 çocuk 213,30TL
Evli eşi çalışan 5+ çocuk 226,63TL
Evli eşi çalışmayan 159,98TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk179,97TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk199,97TL
Evli eşi çalışmayan 3+ çocuk226,63TL

* Yukarıdaki tabloda 2017 yılı asgari ücretin brüt tutarı baz alınmıştır. (01 Ocak 2017 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt tutarı 1777,50TL olarak belirlenmiştir.)

SM — SGK Matrahı

Sosyal güvenlik kesintinizin hesaplanmasında kullanılacak matrahtır. 2017 yılı için tablonun alt kısmında verilen SGK Tavanları değerleri ile brüt gelirinizin en düşüğü hesaplanır. Diğer bir değişle, brüt gelirleriniz tablonun alt kısmında verilen SGK tavanının altında ise, SGK kesintisi hesabında brüt gelirleriniz; aksi takdirde (yani, brüt gelirleriniz bu tavanın üstünde ise) bu tavan değer dikkate alınacaktır.

SK — SGK Kesintisi

Sosyal Güvenlik Kurumu için yapılan kesintidir. SGK matrahınız (SM) %14 ile çarpılarak SGK kesintiniz hesaplanır.

Eğer emekli olup çalışıyorsanız buradaki oran farklı olabilir. Oran değişikliği yapmanız gerekecektir.

İS — İşsizlik Sigortası Kesintisi

İşsizlik sigortası için yapılan kesintidir. SGK matrahınız (SM) %1 ile çarpılarak işsizlik sigortası kesintiniz hesaplanır.

Eğer işsizlik sigortası kapsamı dışındaysanız, bu sütuna 0 girmelisiniz.

BES — Bireysel Emeklilik Sigortası Kesintisi

Özel emekli sigortası yaptırıyorsanız ödediğiniz aylık primi buraya yazınız. Burada, örnek olarak, aylık brüt ücretinizin %2’si girilmiştir. Durumunuza göre, buradaki formülü gözden geçirip düzeltmeniz gerekir. Eğer kesinti durumunuz yoksa, buraya 0 girmelisiniz.

Bu tabloda BES kesintisinin işveren tarafından yapıldığı varsayıldığı için, net ücretinizden bu miktar düşülmüştür. Eğer, BES kesintisini siz ayrıca ödüyorsanız, bu sütuna 0 girmelisiniz.

Önemli Not: Bireysel emekli sigorta primleri 2012 yılı sonuna kadar olan dönemde vergi matrahınızdan düşülmekte idi; ancak 2013 yılı başından itibaren bu vergi avantajı kaldırılmıştır. Bu yüzden, 2013 yılı ve sonrasındaki bordro hesaplarında BES kesintisi Gelir Vergisi matrahından düşülmemektedir.

KES — Diğer Kesintiler

İşvereniniz tarafından yapılan diğer kesintileri buraya girebilirsiniz. Bu örnekte, her ay 10,-TL’lik “sosyal aktivite fonu” kesintisi yaptığı varsayılmıştır. Sizin için öyle bir şey sözkonusu değilse, bu sütuna 0 girmelisiniz.

VM — Vergi Matrahı

Gelir vergisi hesaplamasında baz alınan vergi matrahı bu sütunda hesaplanır. Normalde, o aya ait tüm gelirlerinizden SGK kesintisi ve işsizlik sigortası düşülerek ortaya çıkan rakamdır.

KVM — Kümüle Vergi Matrahı

Gelir vergisi hesaplamasında baz alınan vergi matrahının her ay bir önceki ayın kümüle vergi matrahı ile toplanması sonucunda ortaya çıkan rakamdır. Ocak ayında, Ocak ayının vergi matrahına eşittir; diğer aylarda ise o aya ait vergi matrahı eklenerek büyür.

Belirli bir ayın gelir vergisinin hesaplanmasında, o ayın kümüle vergi matrahının bulunduğu “dilim” göz önüne alınır. Şöyle ki; 2017 yılı için ilk 13.000,-TL’lik dilim %15’lik vergi oranına tabidir. Bunun üstüne elde edilecek gelirlerin, 13.000,- ile 30.000,-TL arasındaki bölümüne %20, 30.000,- ile 110.000,-TL arasına %27, 110.000,-TL’yi aşan kısmına ise %35 oranında vergi uygulanır. Bu bilgiler tablonun alt kısmındaki bölüme girilmiştir.

GV — Gelir Vergisi

Kümüle vergi matrahı (KVM) kısmında açıklandığı gibi, o aya ait vergi dilimine göre hesaplanan değerdir. Kümüle vergi matrahınız dilim atladıkça, kesilen gelir vergisi artar. Bu yüzden yılın sonuna doğru alacağınız net ücret, yılın başında aldığınız net ücrete göre (genelde) daha düşük olacaktır.

VO — Gelir Vergisi Oranı

O ayın gelir vergisinin matraha oranlanması sonucu ortaya çıkan rakamdır. O ay için, ortalama hangi orandan gelir vergisi kesildiğini gösterir. Daha detaylı açıklama için kümüle vergi matrahı (KVM) bölümündeki açıklamalara bakınız.

DV — Damga Vergisi

O aya ait, asgari geçim indirimi hariç, brüt gelirinizin ‰7,59’u damga vergisi olarak kesilir. Eğer damga vergisine tabi olmayan bir çalışan iseniz, damga vergisi sütununa 0 girmeli veya ilgili oran değişikliğini yapmalısınız.

NET — Net Ücret

Asgari geçim indirimi dahil, brüt gelirinizden; SGK kesintileri, işsizlik sigortası, gelir vergisi, damga vergisi ve diğer kesintiler düşüldükten sonra kalan rakam o aya ait net gelirinizi oluşturur. Güle güle harcayın! ☺

Diğer yıllara ait bordrolar:


© Ocak 2008 - Aralık 2016, Fedon Kadifeli.