Yılı Ücret Bordrosu Hesaplama Tablosu

AçıklamalarİNDİRGeri DönüşBMEKGVİSMSKİSBESKESVMKVMGVVODVNET ÜCRET

Genel Açıklamalar

Aşağıdaki hesap tablosu, girdiğiniz bilgilere göre, tüm 2024 yılı için geçerli olmak üzere, brüt ücretten net ücrete aylık ücret bordrosu hesabı yapmaya yarar. Kullanımı Microsoft Excel programına benzemektedir.

Not 1: Tablo üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabileceğiniz gibi, tabloyu doküman olarak bilgisayarınıza kaydetmek için hemen sağdaki İNDİR butonuna tıklayabilirsiniz.

Değiştirmeniz gereken hücreler ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Daha detaylı bilgi için, o hücrenin bulunduğu sütunun tepesinde yazan koda göre diğer yardım butonları üzerine farenizi getirmeniz yeterlidir.

Not 2: Tablo tam olarak görüntülenemediği takdirde, lütfen tarayıcınızın sayfayı yeniden yükleme özelliğini kullanınız. Eğer tabloyu görüntülemekte hâlâ sorun yaşıyorsanız, JavaScript veya başka bir sıkıntı olabilir. Bu durumda, lütfen buradaki açıklamaları okuduktan sonra, yukarıdaki Açıklamalar butonuna tıklayarak tabloyu doğrudan açınız. Tablo ekranda kaymış veya kısmen görüntüleniyorsa, lütfen tablonun sol altındaki Bordro Hesaplama sekmesine tıklayınız; daha sonra Ctrl+Home tuşlarına basarak tablonun en başına geliniz.

Not 3: Bu tablodaki hesaplarda herhangi bir hata veya başka bir problem ile karşılaşırsanız, lütfen yukarıdaki Geri Dönüş butonuna tıklayarak sorununuzu bana iletiniz. Teşekkürler.

Geri Dönüş

Bu tablodaki hesaplarda herhangi bir hata ile karşılaşırsanız, yada herhangi bir soru, öneri veya uyarınız varsa, lütfen yukarıdaki Geri Dönüş butonuna tıklayarak bana ulaşınız.

BM — Brüt Ücret

Bu sütuna, yılın her ayı için, aldığınız brüt ücret veya maaşınızı girmelisiniz. Aşağıdaki hesap tablosunda, örnek olarak, 42.000,-TL (Detaylı tabloda 360.000,-TL) girilmiştir. Buraya girilecek rakam, ay boyunca aldığınız baz brüt ücretinizdir. İkramiye, prim, jestiyon gibi ekstra geliriniz için EK sütununa giriş yapabilirsiniz.

EK — İkramiye, Prim, Fazla Mesai vb.

Brüt ücretiniz dışında, işveren tarafından ödenen ek kazançlarınız için ayrılan bölümüdür. Aşağıdaki hesap tablosunda, örnek olarak, brüt ücretin üçte biri, yani 14.000,-TL (Detaylı tabloda 120.000,-TL) girilmiştir. Eğer sizin durumunuzda böyle bir gelir söz konusu değilse, buraya 0 girmelisiniz.

Yılda bir veya birkaç kez ikramiye, prim, jestiyon, fazla mesai vb. isimler altında ödenen bu tip ek gelirler de, ilgili ayın EK sütununa eklenmelidir.

GVİ — Gelir Vergisi İndirimi

2022 yılından itibaren, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkmış, ancak benzer bir uygulama olarak, kesilecek gelir vergisinden indirilecek bir rakam belirlenmiştir: Bu rakam (eğer bahsi geçen bu indirim olmasaydı) o aya ait hesaplanan asgari ücretin gelir vergisine eşittir. Bu sütuna bu rakam hesaplanıp girilmiştir. Denk gelen GV sütununda ise, hesaplanan gelir vergisinden bu rakam düşülmektedir.

Önemli Not: GVİ hesaplanırken asgari ücret baz alındığından, yıl içinde (örneğin, 2024 yılı için Temmuz ayında) %20’lik vergi dilimine geçiş olmaktadır. Bu yüzden, GVİ rakamları yıl içinde değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısı ile, asgari ücret dışındaki gelirlerde GVİ’nin değişime uğradığı bu aylarda kesilen gelir vergisinde bir anormallik oluşmaktadır.

SM — SGK Matrahı

Sosyal güvenlik kesintinizin hesaplanmasında kullanılacak matrahtır. 2024 yılı için tablonun alt kısmında verilen SGK Tavanları değerleri ile brüt gelirinizin en düşüğü hesaplanır. Diğer bir değişle, brüt gelirleriniz tablonun alt kısmında verilen SGK tavanının altında ise, SGK kesintisi hesabında brüt gelirleriniz; aksi takdirde (yani, brüt gelirleriniz bu tavanın üstünde ise) bu tavan değer dikkate alınacaktır.

Önemli Not: 5510 sayılı kanuna göre, SGK Matrahının hesaplanmasında bazı aylarda normal ücret üzerine yapılabilecek ek ödemelerin SGK Tavanını aştığı durumlarda, tükenene kadar iki ay devrederek dikkate alınması gerekmektedir. Bordro hesabı bu durumda daha karmaşık hale gelmektedir. Bunun için hesaplama tablosunda Detaylı SGK isminde ayrı bir sekme konmuştur.

SK — SGK Kesintisi

Sosyal Güvenlik Kurumu için yapılan kesintidir. SGK matrahınız (SM) %14 ile çarpılarak SGK kesintiniz hesaplanır.

Eğer emekli olup çalışıyorsanız buradaki oran farklı (%7,5) olabilir. Oran değişikliği yapmanız gerekecektir.

İS — İşsizlik Sigortası Kesintisi

İşsizlik sigortası için yapılan kesintidir. SGK matrahınız (SM) %1 ile çarpılarak işsizlik sigortası kesintiniz hesaplanır.

Eğer işsizlik sigortası kapsamı dışındaysanız (örneğin, emekli olup çalışıyorsanız), bu sütuna 0 girmelisiniz.

BES — Bireysel Emeklilik Sigortası Kesintisi

Özel emekli sigortası yaptırıyorsanız ödediğiniz aylık primi buraya yazınız. Burada, örnek olarak, SGK matrahınızın %3’ü girilmiştir. Durumunuza göre, buradaki formülü gözden geçirip düzeltmeniz gerekir. Eğer kesinti durumunuz yoksa, buraya 0 girmelisiniz.

Bu tabloda BES kesintisinin işveren tarafından yapıldığı varsayıldığı için, net ücretinizden bu miktar düşülmüştür. Eğer, BES kesintisini siz ayrıca ödüyorsanız, bu sütuna 0 girmelisiniz.

Önemli Not: Bireysel emekli sigorta primleri 2012 yılı sonuna kadar olan dönemde vergi matrahınızdan düşülmekte idi; ancak 2013 yılı başından itibaren bu vergi avantajı kaldırılmıştır. Bu yüzden, 2013 yılı ve sonrasındaki bordro hesaplarında BES kesintisi Gelir Vergisi matrahından düşülmemektedir.

KES — Diğer Kesintiler

İşvereniniz tarafından yapılan diğer kesintileri buraya girebilirsiniz. Bu örnekte, her ay 200,-TL’lik sosyal aktivite fonu kesintisi yaptığı varsayılmıştır. Sizin için öyle bir şey sözkonusu değilse, bu sütuna 0 girmelisiniz.

VM — Vergi Matrahı

Gelir vergisi hesaplamasında baz alınan vergi matrahı bu sütunda hesaplanır. Normalde, o aya ait tüm gelirlerinizden, SGK kesintisi ve işsizlik sigortası düşülerek ortaya çıkan rakamdır.

Bazı durumlarda, gelir vergisi matrahından indirilecek başka kalemler de olabilir. Örnek olarak, ödenen özel sağlık sigorta primi veya yararlanılan engelli vergi indirimi söz konusu olabilir. Bunların, ilgili mevzuata uygun olarak ve belirli limitler dahilinde, vergi matrahından düşülmesi mümkündür. Bunun için, Gelir Vergisi Matrah İndirimi (GVMİ) ismi ile tabloya yeni bir sütun açılıp kullanıcının buraya bilgi girmesi ve VM sütunu hesaplanırken GVMİ sütunundaki değerin düşülmesi gerekecektir.

KVM — Kümüle Vergi Matrahı

Gelir vergisi hesaplamasında baz alınan vergi matrahının her ay bir önceki ayın kümüle vergi matrahı ile toplanması sonucunda ortaya çıkan rakamdır. Ocak ayında, Ocak ayının vergi matrahına eşittir; diğer aylarda ise o aya ait vergi matrahı eklenerek büyür.

Belirli bir ayın gelir vergisinin hesaplanmasında, o ayın kümüle vergi matrahının bulunduğu dilim göz önüne alınır. Şöyle ki; 2024 yılı için ilk 110.000,-TL’lik dilim %15’lik vergi oranına tabidir. Bunun üstüne elde edilecek gelirlerin, 110.000,- ile 230.000,-TL arasındaki bölümüne %20, 230.000,- ile 870.000,-TL arasına %27, 870.000,- ile 3.000.000,-TL arasına %35, 3.000.000,-TL’yi aşan kısmına ise %40 oranında vergi uygulanır. Bu bilgiler tablonun alt kısmındaki bölüme girilmiştir.

GV — Gelir Vergisi

Kümüle vergi matrahı (KVM) kısmında açıklandığı gibi, o aya ait vergi dilimine göre hesaplanan değerdir. Kümüle vergi matrahınız dilim atladıkça, kesilen gelir vergisi artar. Bu yüzden, yılın sonuna doğru alacağınız net ücret, yılın başında aldığınız net ücrete göre (genelde) daha düşük olacaktır.

Lütfen, Gelir Vergisi İndirimi (GVİ) kısmındaki açıklamalara da bakınız.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

GV sütunundaki formülün ne anlama geldiği konusunda sıkça soru gelmektedir. Buradaki formülü ikiye ayırıp incelemekte yarar vardır. Örneğin:

=MAX((K4-F22)*0.05;0) +MAX((K4-F21)*0.08;0) +MAX((K4-F20)*0.07;0) +MAX((K4-F19)*0.05;0) +K4*0.15
-
(MAX((K3-F22)*0.05;0) +MAX((K3-F21)*0.08;0) +MAX((K3-F20)*0.07;0) +MAX((K3-F19)*0.05;0) +K3*0.15)

formülü şu anlama geliyor (sağdan sola okuyuz):

Bu hesaplar kümüle matrah üzerinden hesaplandığı için, bu ayki (bu satırdaki) hesaptan bir önceki ayın (satırın) hesabı çıkarılmaktadır. Yukarıdaki örnekte, K4'lü formül eksi K3'lü formül şeklinde hesaplama yapılmaktadır.

VO — Gelir Vergisi Oranı

O ayın gelir vergisinin matraha oranlanması sonucu ortaya çıkan rakamdır. Bu tabloda, sadece bilgi amaçlı verilen bu oran, o ay için, ortalama hangi orandan gelir vergisi kesildiğini gösterir. Daha detaylı açıklama için kümüle vergi matrahı (KVM) bölümündeki açıklamalara bakınız.

DV — Damga Vergisi

O aya ait brüt gelirinizin ‰7,59’u damga vergisi olarak kesilir. Eğer damga vergisine tabi olmayan bir çalışan iseniz, damga vergisi sütununa 0 girmeli veya ilgili oran değişikliğini yapmalısınız.

2022 yılından itibaren, bu kalemde, normalde Asgari Ücrete denk gelip ödenmesi gereken Damga Vergisi miktarı kadar indirim uygulanmaktadır. Bu rakam tüm aylar için sabittir ve DVİ ismi ile çizelgenin alt kısmında hesaplanmaktadır.

NET — Net Ücret

Asgari geçim indirimi dahil, brüt gelirinizden; SGK kesintileri, işsizlik sigortası, gelir vergisi, damga vergisi ve diğer kesintiler düşüldükten sonra kalan rakam o aya ait net gelirinizi oluşturur. Güle güle harcayın! ☺

Net Ücretten Brüt Ücreti Hesaplama

Şu anki durumda, tablo brüt ücretten net ücreti hesaplamaktadır. Diğer bir değişle, netten brüt hesaplama özelliği bulunmamaktadır. Ancak, Brüt Ücret sütununa değişik değerler koyarak Net Ücret sütununda istediğiniz rakamı elde etmeye çalışabilirsiniz.

Eğer tabloyu, sağ üst taraftaki Download File (Dosyayı İndir) linkini kullanarak bilgisayarınıza indirip Microsoft Excel veya LibreOffice Calc yazılımları ile açarsanız, (Microsoft Excel’de Data menüsünde, LibreOffice Calc’ta Tools menüsünde bulunan) Goal Seek... özelliğini kullanarak bu işi daha kolay yapabilirsiniz.

© Ocak 2008 - Aralık 2023, Fedon Kadifeli.