2019 Yılı Ücret Bordrosu Hesaplama Tablosu

AçıklamalarGeri DönüşBMEKAGİSMSKİSBESKESVMKVMGVVODVNET ÜCRET

Genel Açıklamalar

Aşağıdaki hesap tablosu, girdiğiniz bilgilere göre, tüm 2019 yılı için geçerli olmak üzere, brüt ücretten net ücrete aylık ücret bordrosu hesabı yapmaya yarar. Kullanımı Microsoft Excel programına benzemektedir.

Not 1: Tablo üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabileceğiniz gibi, tabloyu doküman olarak bilgisayarınıza kaydetmek için sağ üst taraftaki Excel Olarak Kaydet / Save As Excel linkini kullanabilirsiniz.

Değiştirmeniz gereken hücreler ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Daha detaylı bilgi için, o hücrenin bulunduğu sütunun tepesinde yazan koda göre diğer yardım butonları üzerine farenizi getirmeniz yeterlidir.

Not 2: Tablo tam olarak görüntülenemediği takdirde, lütfen tarayıcınızın “sayfayı yeniden yükleme” özelliğini kullanınız. Eğer tabloyu görüntülemekte hâlâ sorun yaşıyorsanız, JavaScript veya başka bir sıkıntı olabilir. Bu durumda, lütfen buradaki açıklamaları okuduktan sonra, yukarıdaki “Açıklamalar” butonuna tıklayarak tabloyu doğrudan açınız.

Not 3: Bu tablodaki hesaplarda herhangi bir hata veya başka bir problem ile karşılaşırsanız, lütfen yukarıdaki “Geri Dönüş” butonuna tıklayarak sorununuzu bana iletiniz. Teşekkürler.

Geri Dönüş

Bu tablodaki hesaplarda herhangi bir hata ile karşılaşırsanız, yada herhangi bir soru, öneri veya uyarınız varsa, lütfen yukarıdaki “Geri Dönüş” butonuna tıklayarak bana ulaşınız.

BM — Brüt Ücret

Bu sütuna, yılın her ayı için, aldığınız brüt ücret veya maaşınızı girmelisiniz. Aşağıdaki hesap tablosunda, örnek olarak, 4.500,-TL girilmiştir. Buraya girilecek rakam, ay boyunca aldığınız baz brüt ücretinizdir. İkramiye, prim, jestiyon gibi ekstra geliriniz için EK sütununa giriş yapabilirsiniz.

EK — İkramiye, Prim, Fazla Mesai vb.

Brüt ücretiniz dışında, işveren tarafından ödenen ek kazançlarınız için ayrılan bölümüdür. Aşağıdaki hesap tablosunda, örnek olarak, brüt ücretin üçte biri, yani 1.500,-TL girilmiştir. Eğer sizin durumunuzda böyle bir gelir söz konusu değilse, buraya 0 girmelisiniz.

Yılda bir veya birkaç kez ikramiye, prim, jestiyon, fazla mesai vb. isimler altında ödenen bu tip ek gelirler de, ilgili ayın EK sütununa eklenmelidir.

AGİ — Asgari Geçim İndirimi

Aşağıdaki tabloya göre kontrol edilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi gerekmektedir.

Medeni Durum Aylık AGİ Tutarı *
Bekâr 191,88TL
Evli eşi çalışan 191,88TL
Evli eşi çalışan 1 çocuk 220,66TL
Evli eşi çalışan 2 çocuk 249,44TL
Evli eşi çalışan 3 çocuk 287,82TL
Evli eşi çalışan 4 çocuk 307,01TL
Evli eşi çalışan 5+ çocuk 326,20TL
Evli eşi çalışmayan 230,26TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 259,04TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 287,82TL
Evli eşi çalışmayan 3+ çocuk326,20TL

* Yukarıdaki tabloda 2019 yılı asgari ücretin brüt tutarı baz alınmıştır. (01 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt tutarı 2.558,40TL olarak belirlenmiştir.)

SM — SGK Matrahı

Sosyal güvenlik kesintinizin hesaplanmasında kullanılacak matrahtır. 2019 yılı için tablonun alt kısmında verilen SGK Tavanları değerleri ile brüt gelirinizin en düşüğü hesaplanır. Diğer bir değişle, brüt gelirleriniz tablonun alt kısmında verilen SGK tavanının altında ise, SGK kesintisi hesabında brüt gelirleriniz; aksi takdirde (yani, brüt gelirleriniz bu tavanın üstünde ise) bu tavan değer dikkate alınacaktır.

Önemli Not: 5510 sayılı kanuna göre, SGK Matrahının hesaplanmasında bazı aylarda normal ücret üzerine yapılabilecek ek ödemelerin SGK Tavanını aştığı durumlarda, tükenene kadar iki ay devrederek dikkate alınması gerekmektedir. Bordro hesabı bu durumda daha karmaşık hale gelmektedir. Bunun için hesaplama tablosunda “Detaylı SGK” isminde ayrı bir sekme konmuştur.

SK — SGK Kesintisi

Sosyal Güvenlik Kurumu için yapılan kesintidir. SGK matrahınız (SM) %14 ile çarpılarak SGK kesintiniz hesaplanır.

Eğer emekli olup çalışıyorsanız buradaki oran farklı (%7,5) olabilir. Oran değişikliği yapmanız gerekecektir.

İS — İşsizlik Sigortası Kesintisi

İşsizlik sigortası için yapılan kesintidir. SGK matrahınız (SM) %1 ile çarpılarak işsizlik sigortası kesintiniz hesaplanır.

Eğer işsizlik sigortası kapsamı dışındaysanız (örneğin, emekli olup çalışıyorsanız), bu sütuna 0 girmelisiniz.

BES — Bireysel Emeklilik Sigortası Kesintisi

Özel emekli sigortası yaptırıyorsanız ödediğiniz aylık primi buraya yazınız. Burada, örnek olarak, SGK matrahınızın %3’ü girilmiştir. Durumunuza göre, buradaki formülü gözden geçirip düzeltmeniz gerekir. Eğer kesinti durumunuz yoksa, buraya 0 girmelisiniz.

Bu tabloda BES kesintisinin işveren tarafından yapıldığı varsayıldığı için, net ücretinizden bu miktar düşülmüştür. Eğer, BES kesintisini siz ayrıca ödüyorsanız, bu sütuna 0 girmelisiniz.

Önemli Not: Bireysel emekli sigorta primleri 2012 yılı sonuna kadar olan dönemde vergi matrahınızdan düşülmekte idi; ancak 2013 yılı başından itibaren bu vergi avantajı kaldırılmıştır. Bu yüzden, 2013 yılı ve sonrasındaki bordro hesaplarında BES kesintisi Gelir Vergisi matrahından düşülmemektedir.

KES — Diğer Kesintiler

İşvereniniz tarafından yapılan diğer kesintileri buraya girebilirsiniz. Bu örnekte, her ay 20,-TL’lik “sosyal aktivite fonu” kesintisi yaptığı varsayılmıştır. Sizin için öyle bir şey sözkonusu değilse, bu sütuna 0 girmelisiniz.

VM — Vergi Matrahı

Gelir vergisi hesaplamasında baz alınan vergi matrahı bu sütunda hesaplanır. Normalde, o aya ait tüm gelirlerinizden SGK kesintisi ve işsizlik sigortası düşülerek ortaya çıkan rakamdır.

KVM — Kümüle Vergi Matrahı

Gelir vergisi hesaplamasında baz alınan vergi matrahının her ay bir önceki ayın kümüle vergi matrahı ile toplanması sonucunda ortaya çıkan rakamdır. Ocak ayında, Ocak ayının vergi matrahına eşittir; diğer aylarda ise o aya ait vergi matrahı eklenerek büyür.

Belirli bir ayın gelir vergisinin hesaplanmasında, o ayın kümüle vergi matrahının bulunduğu “dilim” göz önüne alınır. Şöyle ki; 2019 yılı için ilk 18.000,-TL’lik dilim %15’lik vergi oranına tabidir. Bunun üstüne elde edilecek gelirlerin, 18.000,- ile 40.000,-TL arasındaki bölümüne %20, 40.000,- ile 148.000,-TL arasına %27, 148.000,-TL’yi aşan kısmına ise %35 oranında vergi uygulanır. Bu bilgiler tablonun alt kısmındaki bölüme girilmiştir.

GV — Gelir Vergisi

Kümüle vergi matrahı (KVM) kısmında açıklandığı gibi, o aya ait vergi dilimine göre hesaplanan değerdir. Kümüle vergi matrahınız dilim atladıkça, kesilen gelir vergisi artar. Bu yüzden, yılın sonuna doğru alacağınız net ücret, yılın başında aldığınız net ücrete göre (genelde) daha düşük olacaktır.

VO — Gelir Vergisi Oranı

O ayın gelir vergisinin matraha oranlanması sonucu ortaya çıkan rakamdır. Bu tabloda, sadece bilgi amaçlı verilen bu oran, o ay için, ortalama hangi orandan gelir vergisi kesildiğini gösterir. Daha detaylı açıklama için kümüle vergi matrahı (KVM) bölümündeki açıklamalara bakınız.

DV — Damga Vergisi

O aya ait, asgari geçim indirimi hariç, brüt gelirinizin ‰7,59’u damga vergisi olarak kesilir. Eğer damga vergisine tabi olmayan bir çalışan iseniz, damga vergisi sütununa 0 girmeli veya ilgili oran değişikliğini yapmalısınız.

NET — Net Ücret

Asgari geçim indirimi dahil, brüt gelirinizden; SGK kesintileri, işsizlik sigortası, gelir vergisi, damga vergisi ve diğer kesintiler düşüldükten sonra kalan rakam o aya ait net gelirinizi oluşturur. Güle güle harcayın! ☺

Diğer yıllara ait bordrolar:


© Ocak 2008 - Ocak 2019, Fedon Kadifeli.