Welcome To Fedon Kadifeli’s Web Site HTML5 Powered


About Fedon Kadifeli Who Am I?


Useful Stuff Useful Stuff


Interesting StuffInteresting Stuff


Bogazici University Computer Engineering Bogaziçi Univ. CmpE


WWW Related Work WWW Related Work


Searching My Pages Searching My Pages


Contacting Me Contacting Me


Supporting Me Supporting Me

Click to open the original file cbook.htm in a new window.

About The Book Standard C Programming


Standard C Programming is a book that attempts to cover all the aspects of the C programming language. This project started in the summer of 1988 and was finished in November 1988. The first draft was used as a textbook in the Computer Engineering Department of Boğaziçi University during the years 1988 and 1989.

After the standardization work on C was completed, the draft textbook was reviewed extensively and the first formal edition of the book was realized towards the end of 1989. The book was published by the Boğaziçi University Press in 1990.

After three years, a Turkish version of the book was published. That version contained also some enhancements and a Turkish-English and an English-Turkish Dictionary of Computer Terms. You can now read the full text of the Turkish version (currently being updated).


Preface To First Edition of Standard C Programming

Cover Of English Version Boğaziçi University Library Catalog

Bilkent University Library

Ege University Library

WorldCat

The programming language C is one of the most popular languages in active use today. C is not in the group of older programming languages such as COBOL, FORTRAN, PL/I, and also not in the group of most recent languages such as Ada, Modula-2.

C is a practical language that offers the classical programming language concepts in a new, simple, and easy-to-use form. The popularity of C is rather related to that of UNIX, since C is the programming language in the UNIX world. This popularity has recently increased due to the proliferation of personal computers and the availability of powerful compiler and programming environments on them.

This textbook aims to fill a gap in textbooks locally produced in Turkey on programming languages. It is designed as a supplementary textbook to be used in courses such as introduction to computer systems, systems programming, systems software, and operating systems, where the C language is taught and used in the development of programming projects.

The book is mainly intended as a text for sophomores and juniors, but could be used at a higher level as a reference. Prerequisites for the book are fluency in at least one programming language -- preferably in Pascal -- and elementary knowledge of data structures. The book is also suitable for self-study, especially for data processing professionals who would like to upgrade their programming language knowledge and plan to use the C language in their software development projects.

The textbook is complete in terms of its coverage of all the aspects of the C programming language. A large number of example programs and exercises are also provided. The intended audience is expected at least to have access to an IBM personal computer or compatible, and Microsoft C Compiler Version 5.00 or above.

An early draft of this book was used as a text book with about 100 students and many improvements came out of this experience. The book is now completely up-to-date and tries to include all the features of the ANSI Standard. We hope that this book will make both new and old C programmers start using Standard C which will be fully supported by any new C compiler.

Our thanks are due to Rasim Mahmutoğulları for valuable technical advices and assistance in transferring C source files from PC to MAC, Sema Akgün for supplying some references and for her proofreadings, to Oğuz Sinanoğlu for explaining how to create a Quick library, and to many other friends and students who supported and guided us during the preparation of this book. Especially we are indebted to Dr. Oğuz Tosun for encouraging the publication of this book at the University Press.

Dr. M. U. Çağlayan
F. Kadifeli
A. C. C. Say

Bebek, Istanbul
December 1989


Standart C Programlama Dili Kitabının Birinci Baskısının Önsözü

Türkçe versiyonun kapağı Boğaziçi University Library Catalog

Istanbul Technical University Libraries

WorldCat

C programlama dili, günümüzde en yaygın kullanılan dillerden biridir. C dili, COBOL, FORTRAN, PL/I gibi eski programlama dilleri grubuna dahil edilemeyeceği gibi, Ada, Modula 2 gibi yeni sayılabilecek dil grubuna da girmez.

C dili, klasik programlama dilleri kavramlarının, yeni, basit ve kolay kullanılır bir şekilde sağlandığı pratik bir dildir. C'nin popülaritesi daha çok UNIX'inki ile ilişkilidir, çünkü C, ilk olarak, UNIX dünyasının programlama dili olarak ortaya çıkmıştır. Bu popülarite, kişisel bilgisayarların çoğalması ve bunlar üzerindeki güçlü derleyici ile programlama ortamlarının kullanılabilir hale gelmesinden sonra daha çok artmıştır.

Bu ders kitabı, programlama dilleri üzerine Türkiye'de hazırlanan ders kitapları açığını kapatma amacını gütmektedir. Bilgisayar sistemlerine giriş, sistem programlama, sistem yazılımı ve işletim sistemleri gibi, C dilinin programlama projeleri geliştirilmesinde öğretildiği ve kullanıldığı dersler için tasarlanmıştır.

Kitap, üniversite birinci ve ikinci sınıfında okuyan öğrenciler için hedeflenmiştir, ancak daha yüksek düzeyde de bir başvuru kitabı olarak kullanılabilir. Bu kitabı okuyacakların, en az bir yapısal programlama dilini -- örneğin Pascal, QuickBasic veya COBOL -- bilmeleri ve veri yapıları konusunda temel bilgilere sahip olmaları beklenmektedir. Bu kitap, özellikle yazılım geliştirme projelerinde C dilini kullanmayı düşündükleri için, programlama dili bilgilerini genişletmek isteyen bilgi işlem uzmanları gibi kişilerin kendi başlarına okuyabilecekleri şekilde de hazırlanmıştır.

Bu ders kitabı, C programlama dilinin bütün yönlerini kapsaması açısından tamdır. Önemli miktarda örnek program ve alıştırmalar verilmiştir. Okuyucuların, en azından bir IBM kişisel bilgisayarını veya uyumlusunu ve Microsoft C Derleyicisi Uyarlama 5.00 veya daha yukarısını kullanabilecekleri beklenmektedir. Ancak, ekler dışında, kitapta verilen bilgiler değişik C programlama ortamları için de geçerlidir.

Bu kitabın Boğaziçi Üniversitesi Yayınları arasında İngilizce olarak yapılan ilk basımı halen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde İşletim Sistemleri dersinde yardımcı ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Kitap şu anda tamamen güncelleştirilmiştir ve ANSI Standardının tüm özelliklerini kapsamaya çalışmaktadır. Bu kitap sayesinde, yeni C derleyicileri tarafından desteklenen, Standart C'nin hem yeni hem de eski C programcıları tarafından kullanılmaya başlanacağını umuyoruz.

Bu kitabın hazırlanması ve yayınlanmasında değerli önerileri, düzeltmeleri, destekleri ve katkıları olan Rasim Mahmutoğulları, Sema Akgün, Oğuz Sinanoğlu, Ülkü Karadağ, Ahmet Demirhan, Mustafa Elbir, Hasan Gültekin, Nezihe Bahar ve adını sayamayacağımız daha birçok kişiye teşekkürlerimizi borç biliriz.

Yük. Müh. F. Kadifeli
Y. Doç. Dr. A. C. C. Say
Doç. Dr. M. U. Çağlayan

İstanbul
Ekim 1993


Web için düzenlenmiş kitabın tam metni. (Not: Kitap güncellemesi devam ediyor.)


© June 1998 - September 2018, Fedon Kadifeli.