Standart C Programlama Dili


STANDART C PROGRAMLAMA DİLİ

Fedon Kadifeli A. C. Cem Say M. Ufuk Çağlayan


Özgün metin © 1990, 1988 M. U. Çağlayan, F. Kadifeli ve A. C. C. Say.

Genişletilmiş Türkçe baskı © 1993 F. Kadifeli, A. C. C. Say ve M. U. Çağlayan.

Web için güncellenmiş uyarlama © 2007, 2023 F. Kadifeli.


Her hakkı mahfuzdur. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarların izni olmadan fotokopi, teksir, elektronik veya başka bir yolla çoğaltılamaz, saklanamaz veya yayınlanamaz.

Kitabın İngilizcesi ilk defa Türkiye’de 1990 Ağustos’unda yayınlanmıştır.

Kitabın Türkçe uyarlaması ilk defa Türkiye’de 1993 Ekim’inde yayınlanmıştır.

Türkçeye ve Web’e uyarlayıp güncelleyen Fedon Kadifeli.


Ailelerimize