Standart C Programlama Dili


2.5. while Deyimi

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, while deyimi döngüler oluşturmak için kullanılır. Sözdizimi şöyledir:

while (ifade)
  deyim

Önce ifade hesaplanır. Eğer doğru ise, deyim yürütülür, sonra da ifade tekrar hesaplanır. İfadenin hesaplanmasında yanlış (0) sonucu elde edilinceye kadar bu devam eder; bu durumda kontrol bir sonraki deyime geçer. Eğer başlangıçta ifade yanlışsa, tekrarlanan deyim hiç çalıştırılmaz. Şekil 2.1’de soldaki akış çizeneği while deyiminin yürütülme şeklini gösterir.

while ve do deyimleri için akış çizenekleri

while ve do deyimleri için akış çizenekleri

ifadeyi hesapla deyimi yürüt while deyimi yanlış doğru do deyimi doğru yanlış
ŞEKİL 2.1 while ve do deyimleri için akış çizenekleri

İşte bir while deyimi:

while (yas<35) {
  genc_kisiler++;
  scanf("%d",&yas);
}

Eğer yas, bu deyimden önce, 35 veya daha büyük bir sayı ise blok hiç yürütülmeyecektir. Aksi takdirde, 35’ten büyük veya eşit bir sayı girilinceye kadar defalarca yürütülecektir. while kullanarak sonsuz döngüler yazmanın olası olduğuna dikkat edin: İfadenin hiçbir zaman yanlış olmayacağını temin etmeniz yeterlidir. Örneğin,

while (1)
  printf("C'yi cok seviyorum!\n");

deyimi ile C hakkındaki duygularınızı sonsuza dek yazabilirsiniz.