Standart C Programlama Dili


6.5. Önceden Tanımlanmış İsimler

Önişlemci, ayrıca bazı tanıtıcı sözcükleri önceden #define ile tanımlamıştır. Bunların tanımının #undef ile kaldırılması veya #define ile yeniden tanımlanmaları mümkün değildir. Bunlar şunlardır:

__FILE__ Derlenmekte olan dosyanın adı (karakter dizisi),

__LINE__ Şu anki kaynak satır numarası (ondalık sayı),

__DATE__ Tarih (“Aaa gg yyyy” şeklinde karakter dizisi),

__TIME__ Saat (“ss:dd:ss” şeklinde karakter dizisi),

__STDC__ Standarda uyan derlemeler için 1 değişmezi.