Standart C Programlama Dili


9.6. float.h: Kayan Noktalı Değerler İçin Sınırlar

Bu dosya, kayan noktalı (yani float, double ve long double) değerler için bazı değişmezler tanımlar. Standart tarafından kabul edilebilen en küçük değerler parantez içinde gösterilmiştir.

DECIMAL_DIGherhangi bir tip kayan noktalı sayı için duyarlı ondalık rakam sayısı (10)
FLT_EVAL_METHODhesaplama yöntemi (-1: belirlenemez; 0: tipin duyarlılığını kullanır; 1: float ve double’lar double duyarlılığında, long double’lar long double duyarlılığında; 2: hepsi long double duyarlılığında;)
FLT_RADIXüslü gösterimin tabanı (2)
FLT_ROUNDStoplama işleminde yuvarlama (0: sıfıra doğru; 1: en yakına; 2: artı sonsuza; 3: eksi sonsuza)
FLT_HAS_SUBNORM
DBL_HAS_SUBNORM
LDBL_HAS_SUBNORM
düzgün altı sayılar (-1: belirlenemez; 0: yok, tip tarafından desteklenmiyor; 1: var, tip tarafından destekleniyor)

FLT_DECIMAL_DIG
FLT_DIG
duyarlı ondalık rakam sayısı (6)
FLT_EPSILON1.0+FLT_EPSILON!=1.0 şekilde en küçük sayı (1E-5)
FLT_MANT_DIGFLT_RADIX tabanına göre mantisteki rakam sayısı
FLT_MAXen büyük değer (1E+37)
FLT_MAX_10_EXPen büyük ondalık üs (+37)
FLT_MAX_EXPen büyük üs
FLT_MIN
FLT_TRUE_MIN
en küçük (düzgünlenmiş) pozitif değer (1E-37)
FLT_MIN_10_EXPen küçük ondalık üs (-37)
FLT_MIN_EXPen küçük üs

DBL_DECIMAL_DIG
DBL_DIG
duyarlı ondalık rakam sayısı (10)
DBL_EPSILON1.0+DBL_EPSILON!=1.0 şekilde en küçük sayı (1E-9)
DBL_MANT_DIGFLT_RADIX tabanına göre mantisteki rakam sayısı
DBL_MAXen büyük değer (1E+37)
DBL_MAX_10_EXPen büyük ondalık üs (+37)
DBL_MAX_EXPen büyük üs
DBL_MIN
DBL_TRUE_MIN
en küçük (düzgünlenmiş) pozitif değer (1E-37)
DBL_MIN_10_EXPen küçük ondalık üs (-37)
DBL_MIN_EXPen küçük üs

LDBL_DECIMAL_DIG
LDBL_DIG
duyarlı ondalık rakam sayısı (10)
LDBL_EPSILON1.0+LDBL_EPSILON!=1.0 şekilde en küçük sayı (1E-9)
LDBL_MANT_DIGFLT_RADIX tabanına göre mantisteki rakam sayısı
LDBL_MAXen büyük değer (1E+37)
LDBL_MAX_10_EXPen büyük ondalık üs (+37)
LDBL_MAX_EXPen büyük üs
LDBL_MIN
LDBL_TRUE_MIN
en küçük (düzgünlenmiş) pozitif değer (1E-37)
LDBL_MIN_10_EXPen küçük ondalık üs (-37)
LDBL_MIN_EXPen küçük üs