Standart C Programlama Dili


2.3. Doğruluk-Değerli İfadeler

Birçok yeni işleç öğrendiğimize göre, Bölüm 1’de verilmiş olan işleç önceliği ve birleşme çizelgesinin daha genişletilmiş bir uyarlamasını verelim. Bu Çizelge 2.2’de gösterilmektedir.

ÇİZELGE 2.2 C işleç önceliği ve birleşme
Sonek işleçler:
[] () ++ --
Önek işleçler:
! + - ++ --
(tip)
* / %
+ -
< <= > >=
== !=
&&
||
= *= /= %= += -=

Bir önceki kısımdaki işleçler kullanılarak yazılmış bazı doğruluk-değerli ifade örnekleri şöyledir:

!(a<=c) a>c’ye eşdeğerdir ve değeri 1’dir
!a>c 0>c’ye eşdeğerdir ve değeri 1’dir
!(a==b) a!=b’ye eşdeğerdir ve değeri 1’dir
a<b==c>d 0==0’a eşdeğerdir ve değeri 1’dir
!a<=b!=c&&d değeri 0’dır ve bütün ifadeler hesaplanır
!a||d değeri 0’dır
a!=b||fn() değeri 1’dir ve fn() çağrılmaz