Standart C Programlama Dili


9.2. complex.h: Karmaşık Sayı Aritmetiği

Bu dosyada karmaşık sayı işlemleri için gerekli olan makro ve fonksiyonlar tanımlanır. Eğer derleyici tarafından __STDC_NO_COMPLEX__ makrosu tanımlanmışsa, o zaman burada anlatılan özelliklerin desteklenmesine ve complex.h başlık dosyasının o ortamda tanımlanmasına gerek yoktur.

Karmaşık sayılar C Standardının _Complex veri tipi kullanılarak şu şekillerden biri ile tanımlanırlar: double _Complex, float _Complex veya long double _Complex.

#define complex  _Complex
#define _Complex_I (1.0iF)  /* sanal birim: i sayısı */

Eğer sanal sayılar destekleniyorsa, o zaman aşağıdaki tanımlar da bu dosyada olabilir:

#define imaginary  _Imaginary
#define _Imaginary_I (1.0iF)  /* sanal birim: i sayısı */

I makrosu, eğer _Imaginary_I tanımlı ise ona, yoksa _Complex_I makrosuna eşdeğer olarak tanımlanır.

complex.h dosyasında aşağıdaki karmaşık sayı fonksiyon veya makroları tanımlanmıştır:

Trigonometrik

double complex    cacos(double complex z)
float complex    cacosf(float complex z)
long double complex cacosl(long double complex z)
double complex    casin(double complex z)
float complex    casinf(float complex z)
long double complex casinl(long double complex z)
double complex    catan(double complex z)
float complex    catanf(float complex z)
long double complex catanl(long double complex z)
double complex    ccos(double complex z)
float complex    ccosf(float complex z)
long double complex ccosl(long double complex z)
double complex    csin(double complex z)
float complex    csinf(float complex z)
long double complex csinl(long double complex z)
double complex    ctan(double complex z)
float complex    ctanf(float complex z)
long double complex ctanl(long double complex z)

Hiperbolik

double complex    cacosh(double complex z)
float complex    cacoshf(float complex z)
long double complex cacoshl(long double complex z)
double complex    casinh(double complex z)
float complex    casinhf(float complex z)
long double complex casinhl(long double complex z)
double complex    catanh(double complex z)
float complex    catanhf(float complex z)
long double complex catanhl(long double complex z)
double complex    ccosh(double complex z)
float complex    ccoshf(float complex z)
long double complex ccoshl(long double complex z)
double complex    csinh(double complex z)
float complex    csinhf(float complex z)
long double complex csinhl(long double complex z)
double complex    ctanh(double complex z)
float complex    ctanhf(float complex z)
long double complex ctanhl(long double complex z)

Üstel Ve Logaritmik

double complex    cexp(double complex z)
float complex    cexpf(float complex z)
long double complex cexpl(long double complex z)
double complex    clog(double complex z)
float complex    clogf(float complex z)
long double complex clogl(long double complex z)

Güç Ve Mutlak Değer

double        cabs(double complex z)
float        cabsf(float complex z)
long double     cabsl(long double complex z)
double complex    cpow(double complex x, double complex y)
float complex    cpowf(float complex x, float complex y)
long double complex cpowl(long double complex x, long double complex y)
double complex    csqrt(double complex z)
float complex    csqrtf(float complex z)
long double complex csqrtl(long double complex z)

İşleme

double        carg(double complex z)
float        cargf(float complex z)
long double     cargl(long double complex z)
double        cimag(double complex z)
float        cimagf(float complex z)
long double     cimagl(long double complex z)
double complex    CMPLX(double x, double y)
float complex    CMPLXF(float x, float y)
long double complex CMPLXL(long double x, long double y)
double complex    conj(double complex z)
float complex    conjf(float complex z)
long double complex conjl(long double complex z)
double complex    cproj(double complex z)
float complex    cprojf(float complex z)
long double complex cprojl(long double complex z)
double        creal(double complex z)
float        crealf(float complex z)
long double     creall(long double complex z)

Not: Karmaşık çarpma, bölme ve mutlak değer alma için normalde kullanılan matematiksel formüller, sonsuzlukları ve taşma durumlarını ele alış şekilleri açısından sorunludurlar. CX_LIMITED_RANGE pragması (ON durumunda iken) olağan matematiksel formüllerin kabul edilebilir olduğu konusunda derleyiciye bilgi vermek için kullanılabilir.