Standart C Programlama Dili


9.20. stdio.h: Standart Girdi Ve Çıktı

Bu dosya, standart girdi ve çıktı yordamları tarafından kullanılan yapılar, değerler, makrolar ve fonksiyonlar tanımlar. size_t, fpos_t ve FILE adlı tipler; BUFSIZ, EOF, NULL, FILENAME_MAX (dosya isimlerinde en büyük karakter sayısı), FOPEN_MAX (aynı anda açık olabilecek en çok dosya sayısı), L_tmpnam (geçici dosya isimlerinin uzunluğu), TMP_MAX (açılabilecek en çok farklı geçici dosya isimleri sayısı), SEEK_CUR, SEEK_END, SEEK_SET, stdin, stdout, stderr, _IOFBF, _IOLBF ve _IONBF değişmezleri bu dosyada tanımlanmışlardır.

Bu dosyada bildirimi yapılan fonksiyon prototipleri aşağıda yedi grupta listelenmiştir.

Dosya İşlemleri

int   remove(const char * dosya_adi)
int   rename(const char * eski, const char * yeni)
FILE * tmpfile(void)
char * tmpnam(char * kd)

Dosya Erişim

int   fclose(FILE * akis)
int   fflush(FILE * akis)
FILE * fopen(const char * restrict dosya_adi, const char * restrict mod)
FILE * freopen(const char * restrict dosya_adi, const char * restrict mod,
     FILE * akis)
void  setbuf(FILE * restrict akis, char * restrict tampon)
int   setvbuf(FILE * restrict akis, char * restrict tampon,
     int mod, size_t boy)

Biçimli Girdi Ve Çıktı

int fprintf(FILE * restrict akis, const char * restrict bicim, ...)
int fscanf(FILE * restrict akis, const char * restrict bicim, ...)
int printf(const char * restrict bicim, ...)
int scanf(const char * restrict bicim, ...)
int snprintf(char * restrict kd, size_t n, const char * restrict bicim, ...)
int sprintf(char * restrict kd, const char * restrict bicim, ...)
int sscanf(const char * restrict kd, const char * restrict bicim, ...)
int vfprintf(FILE * restrict akis, const char * restrict bicim, va_list arg)
int vfscanf(FILE * restrict akis, const char * restrict bicim, va_list arg)
int vprintf(const char * restrict bicim, va_list arg)
int vscanf(const char * restrict bicim, va_list arg)
int vsnprintf(char * restrict kd, size_t n, const char * restrict bicim,
    va_list arg)
int vsprintf(char * restrict kd, const char * restrict bicim, va_list arg)
int vsscanf(const char * restrict kd, const char * restrict bicim, va_list arg)

Karakter Girdi Ve Çıktı

int   fgetc(FILE * akis)
char * fgets(char * restrict kd, int n, FILE * restrict akis)
int   fputc(int k, FILE * akis)
int   fputs(const char * restrict kd, FILE * restrict akis)
int   getc(FILE * akis)
int   getchar(void)
int   putc(int k, FILE * akis)
int   putchar(int k)
int   puts(const char * kd)
int   ungetc(int k, FILE * akis)

Doğrudan Girdi Ve Çıktı

size_t fread(void * restrict g, size_t boy, size_t esay,
     FILE * restrict akis)
size_t fwrite(const void * restrict g, size_t boy, size_t esay,
     FILE * restrict akis)

Dosya Konumlandırma

int    fgetpos(FILE * restrict akis, fpos_t * restrict konum)
int    fseek(FILE * akis, long int uzaklik, int nereden)
int    fsetpos(FILE * akis, const fpos_t * konum)
long int ftell(FILE * akis)
void   rewind(FILE * akis)

Hata İşleme

void clearerr(FILE * akis)
int  feof(FILE * akis)
int  ferror(FILE * akis)
void perror(const char * kd)