Standart C Programlama Dili


BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL BİR BAKIŞ

Şimdi, C dilinin temel yapı taşlarını anlatıp, birtakım temel programlama kavramlarının C dilinde nasıl gerçekleştirildiğini göstereceğiz. Bu bölümün amacı, mümkün olduğu kadar çabuk, basit C programları yazmak ve çalıştırmak için gerekli olan bilginin okuyucuya kazandırılmasıdır. Okuyucunun zaten en az bir programlama dilini bildiği farz edildiği için, burada bahsedilecek olan temel programlama kavramları detaylı olarak açıklanmayacaktır. Bir sonraki bölümden başlayarak, bu kavramlar C dilinin genel çerçevesi içinde ele alınarak derinlemesine açıklamalar verilecektir.