Standart C Programlama Dili


0.3. Kullanılan Sistem

C “taşınabilir bir dil” olmasına rağmen—ki, bu da, belirli bir sistem için yazılmış olan bir C programının başka bir sisteme aktarıldığında orada başarılı bir şekilde derlenip yürütülebileceği anlamına gelir—sistemler arasında bazı farklılıklar olabilmektedir. Bu kitabın ilk uyarlamasında verilen program veya program parçaları Microsoft QuickC Uyarlama 1.01 (1988), Microsoft C Derleyicisi Uyarlama 5.00 (1987) ve Microsoft C/C++ Eniyileştirici Derleyicisi Uyarlama 8.00 (1993) kullanılarak denenmiştir. Kullanılan işletim sistemleri, IBM uyumlu bir PC’de çalışan MS-DOS uyarlama 3.20’den (1991) uyarlama 6.22’ye (1994) kadar değişen 16 bitlik ortamlardır.

Kitabın son uyarlaması için ise aşağıdaki unix ve unix benzeri ortamlar kullanılmıştır:

 • Microsoft Windows XP altında çalışan Red Hat Cygwin ortamındaki (32 bit) GNU project C and C++ Compiler uyarlama 3.4.4. Programlar genelde
  cc -std=c99 -pedantic -Wall -mcygwin -s program_dosyası
  
  veya
  cc -std=c99 -pedantic -Wall -mno-cygwin -s program_dosyası
  
  komutları ile derlenmiştir.
 • Red Hat Linux (Fedora Core) ortamındaki (32 bit) GNU project C and C++ Compiler uyarlama 4.1.1. Programlar genelde
  cc -std=c99 -pedantic -Wall -s program_dosyası
  
  komutu ile derlenmiştir.
 • HP-UX 11.23 ortamındaki (32 ve 64 bit) HP aC++/ANSI C Compiler uyarlama A.06.10. Programlar genelde
  cc -AC99 +DD32 -s program_dosyası # 32 bitlik kod uretmek icin
  
  veya
  cc -AC99 +DD64 -s program_dosyası # 64 bitlik kod uretmek icin
  
  komutları ile derlenmiştir.

Bu ortamların nasıl kullanılabileceği konusunda daha detaylı bilgiler kitabın eklerinde verilmiştir.