Standart C Programlama Dili


9.15. stdarg.h: Değişken Argüman Listeleri

Bu dosya, değişken sayıda argüman alabilen fonksiyonların argümanlarına erişebilmesi için standart yöntemler tanımlar. va_list tipi bir gösterge olarak tanımlanmıştır.

tip    va_arg(va_list ag, tip)
void  va_copy(va_list hedef, va_list kaynak)
void  va_end(va_list ag)
void  va_start(va_list ag, son_argüman)

Bir örnek için Ek F’deki 4.2 nolu probleme yanıta bakabilirsiniz.