Standart C Programlama Dili


C.6. NMAKE Yardımcı Programı

Uyarı
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

NMAKE—veya MAKE—farklı kaynak dosyalarda bulunan çok sayıda modülden oluşan büyük programların otomatik olarak derlenmesi ve bağlanması için kullanılan bir yardımcı programdır. NMAKE programını çalıştıracak komutun genel şekli şöyledir:

>NMAKE seçimleropt makrotanımlarıopt
seçimlerAşağıdakiler olabilir:
/Fdosyaadı NMAKE yardımcı programı komutları içeren tanımlayıcı dosyanın adı. (Dosya tipi .MAK’tır.)
/D NMAKE tarafından işlenen her dosyanın son değiştirilme tarihini görüntüle.
/I Tanımlayıcı dosyadaki programlardan döndürülen kodları dikkate alma ve daha sonraki satırları yürütmeyi sürdür.
/N Tanımlayıcı dosyadaki komutları işletme, sadece görüntüle.
/S Sessiz mod, hiçbir şey görüntüleme.
/Xdosyaadı Hata mesajlarını bir dosyaya yönlendir.
/X- Hata mesajlarını standart çıktı aygıtına yönlendir.
makrotanımlarıİsteğe bağlı olarak, isim=metin şeklinde, bir veya daha fazla sayıda karakter dizisi.

Bir tanımlayıcı dosya bir veya daha fazla sayıda tanımlayıcı bloktan oluşur. Boş satırlar tanımlayıcı blokları ayırırlar. Bir tanımlayıcı bloktaki maddelerin sözdizimi ve anlambilimi aşağıda özetlenmiştir:

çıkdosya : girdosya … #açıklama
#açıklama
    komutlar

Çıkdosya iki noktadan sonra gelen dosyalara (girdosya …) bağımlıdır. Komutlar satırı çıkdosya üzerinde yapılacak işlemleri belirtir. Örneğin, XYZ.MAK tanımlayıcı dosyasında

XYZ.EXE : XYZ.C F1.C F2.C
# XYZ’yi derleyip bağla.
    CL XYZ.C F1.C F2.C

yazılı ise

>NMAKE /F XYZ

şeklinde bir çağrı, eğer XYZ.C, F1.C ve F2.C dosyalarından herhangi biri XYZ.EXE oluşturulduktan sonra değiştirilmişse, bu dosyaların tekrar derlenmesini sağlayacaktır.