Standart C Programlama Dili


6.2. #include Emri

#include "dosya_adı"
#include <dosya_adı>

veya

#include karakter_dizisi

şeklindeki bir satır, önişlemcinin bu satır yerine belirtilen dosyanın içindekilerini koymasını sağlar. Dosyanın içinde uygun C kodunun bulunması gerektiği açıktır. İlk şekil, önişlemcinin dosya_adı için önce varsayılan altdizine, yani derlenmekte olan kaynak dosyanın bulunduğu altdizine, daha sonra standart yerlere bakmasını sağlayacaktır. İkinci şekil sadece standart yerlerde aramaya neden olur. Standart yerler derken, bu tür dosyaların bulunduğu, önişlemci tarafından bilinen, altdizinlerden sözetmekteyiz. Dosya_adına bazen başlık dosyası adı da verilir. Üçüncü şekilde ise, önişlemci tarafından #define ile tanımlanmış karakter_dizisi açıldığında ilk iki şekilden birisinin elde edilmesi beklenir.

Standart yerler, derleyicinin konfigürasyona göre değişebilir. Bu dizinleri görmek için, programı derlerken kullandığınız komut satırına ek olarak -v opsiyonunu ekleyebilirsiniz. Standart yerlere yenileri de eklenebilir. Sistemimizde C_INCLUDE_PATH adındaki ortam değişkeni tanımlanarak yeni dizinler eklenebilir. Örneğin:

export C_INCLUDE_PATH=/usr/local/include/proj1:/usr/local/include/proj2

Bir diğer yöntem de derleyiciyi çağırırken komut satırına -I/usr/local/include/proj3 şeklinde bir ekleme yapmaktır. Ayrıca, isterseniz #include emrindeki dosya_adında dosya isminin önüne altdizin ismini de belirtebilirsiniz.

Son bir nokta: #include emirleri (15 düzeye kadar) içiçe yazılabilir; bu, #include edilen bir dosyanın içinde başka #include emirleri de bulunabilir anlamına gelir.