Standart C Programlama Dili


6.2. #include Emri

#include "dosya_adı"
#include <dosya_adı>

veya

#include karakter_dizisi

şeklindeki bir satır, önişlemcinin bu satır yerine belirtilen dosyanın içindekilerini koymasını sağlar. Dosyanın içinde uygun C kodunun bulunması gerektiği açıktır. İlk şekil, önişlemcinin dosya_adı için önce varsayılan altdizine, yani derlenmekte olan kaynak dosyanın bulunduğu altdizine, daha sonra “standart yerler”e bakmasını sağlayacaktır. İkinci şekil sadece standart yerlerde aramaya neden olur. “Standart yerler” derken, bu tür dosyaların bulunduğu, önişlemci tarafından bilinen, altdizinlerden sözetmekteyiz. Dosya_adına bazen başlık dosyası adı da verilir. Üçüncü şekilde ise, önişlemci tarafından #define ile tanımlanmış karakter_dizisi açıldığında ilk iki şekilden birisinin elde edilmesi beklenir.

Sistemimizde, standart yerler, “INCLUDE” adındaki MS-DOS ortam değişkeninde belirtilir. Örneğin,

SET INCLUDE=a:\ktphnm;a:\include

MS-DOS komutu, önişlemcinin dosyayı bulması için, belirtilen iki altdizine bakmasını sağlayacaktır. Eğer #include’un çift tırnaklı olanı kullanılırsa, önce varsayılan aldizine bakılacaktır. Ayrıca, isterseniz #include emrindeki dosya_adında dosya isminin önüne altdizin ismini de belirtebilirsiniz.

Son bir nokta: #include emirleri (8 düzeye kadar) içiçe yazılabilir; bu, #include edilen bir dosyanın içinde başka #include emirleri de bulunabilir anlamına gelir.