Standart C Programlama Dili


9.23. string.h: Karakter Dizileri İşleme

Bu dosya NULL değişmezinin (makrosunun) ve size_t tipinin tanımını yapmaktadır.

Bu dosyada bildirimi yapılan fonksiyon prototipleri aşağıda beş grupta listelenmiştir.

Kopyalama

void * memcpy(void * restrict hdf, const void * restrict kynk, size_t boy)
void * memmove(void * hdf, const void * kynk, size_t boy)
char * strcpy(char * restrict hdf, const char * restrict kynk)
char * strncpy(char * restrict hdf, const char * restrict kynk, size_t boy)

Birleştirme

char * strcat(char * restrict hdf, const char * restrict kynk)
char * strncat(char * restrict hdf, const char * restrict kynk, size_t boy)

Karşılaştırma

int   memcmp(const void * bd1, const void * bd2, size_t boy)
int   strcmp(const char * kd1, const char * kd2)
int   strcoll(const char * kd1, const char * kd2)
int   strncmp(const char * kd1, const char * kd2, size_t boy)
size_t strxfrm(char * restrict hdf, const char * restrict kynk, size_t boy)

Arama

void * memchr(const void * bd, int k, size_t boy)
char * strchr(const char * kd, int k)
size_t strcspn(const char * kd, const char * tkd)
char * strpbrk(const char * kd, const char * tkd)
char * strrchr(const char * kd, int k)
size_t strspn(const char * kd, const char * tkd)
char * strstr(const char * kd, const char * tkd)
char * strtok(char * restrict kd, const char * restrict tkd)

Çeşitli

void * memset(void * hdf, int k, size_t boy)
char * strerror(int hatano)
size_t strlen(const char * kd)