Standart C Programlama Dili


9.27. uchar.h: Unicode Kolaylıkları

Bu dosyada, mbstate_t ve size_t tipleri dışında, sırası ile 16 ve 32 bitlik karakterler için kullanılan ve işaretsiz tamsayılar olan (uint_least16_t’e eşdeğer) char16_t ve (uint_least32_t’e eşdeğer) char32_t tipleri tanımlanmaktadır.

Tanımlanan aşağıdaki fonksiyonlar ise 16 ve 32 bitlik Unicode karakterlerini çokbaytlı karakterlerine çevirmek veya tersini yapmak için kullanılır:

size_t mbrtoc16(char16_t * restrict k16g, const char * restrict kd,
     size_t n, mbstate_t * restrict dg)
size_t c16rtomb(char * restrict kd, char16_t k16, mbstate_t * restrict dg)
size_t mbrtoc32(char32_t * restrict k32g, const char * restrict kd,
     size_t n, mbstate_t * restrict dg)
size_t c32rtomb(char * restrict kd, char32_t k32, mbstate_t * restrict dg)