Standart C Programlama Dili


9.16. stdatomic.h: Atomik İşlemler

Bu dosya, birden fazla iş parçacığı tarafından paylaşılan veriler üzerinde atomik işlemler yapabilmek için gerekli olan tip tanımlarını ve fonksiyon bildirimlerini içerir. Eğer derleyici tarafından __STDC_NO_ATOMICS__ makrosu tanımlanmışsa, o zaman burada anlatılan özelliklerin desteklenmesine ve stdatomic.h başlık dosyasının o ortamda tanımlanmasına gerek yoktur.

Aşağıda tanımlanan makrolar #if önişlemci emirlerinde kullanılabilir:

ATOMIC_BOOL_LOCK_FREE
ATOMIC_CHAR_LOCK_FREE
ATOMIC_CHAR16_T_LOCK_FREE
ATOMIC_CHAR32_T_LOCK_FREE
ATOMIC_WCHAR_T_LOCK_FREE
ATOMIC_SHORT_LOCK_FREE
ATOMIC_INT_LOCK_FREE
ATOMIC_LONG_LOCK_FREE
ATOMIC_LLONG_LOCK_FREE
ATOMIC_POINTER_LOCK_FREE

Diğer makrolar:

ATOMIC_FLAG_INIT
ATOMIC_VAR_INIT(C deger)
tip kill_dependency(tip y)

Tip tanımları:

atomic_flag
memory_order

Sayım tipi memory_order için sayıcılar şöyledir: memory_order_relaxed, memory_order_consume, memory_order_acquire, memory_order_release, memory_order_acq_rel, memory_order_seq_cst.

Genel özellikli fonksiyonlar:

void  atomic_init(volatile A * nesne, C deger);
void  atomic_thread_fence(memory_order sira)
void  atomic_signal_fence(memory_order sira)
_Bool atomic_is_lock_free(const volatile A * nesne)
void  atomic_store(volatile A * nesne, C istenen)
void  atomic_store_explicit(volatile A * nesne, C istenen, memory_order sira)
C   atomic_load(const volatile A * nesne)
C   atomic_load_explicit(const volatile A * nesne, memory_order sira)
C   atomic_exchange(volatile A * nesne, C istenen)
C   atomic_exchange_explicit(volatile A * nesne, C istenen,
     memory_order sira)
_Bool atomic_compare_exchange_strong(volatile A * nesne, C * beklenen,
     C istenen)
_Bool atomic_compare_exchange_strong_explicit(volatile A * nesne, C * beklenen,
     C istenen, memory_order basari, memory_order basarisizlik)
_Bool atomic_compare_exchange_weak(volatile A * nesne, C * beklenen,
     C istenen)
_Bool atomic_compare_exchange_weak_explicit(volatile A * nesne, C * beklenen,
     C istenen, memory_order basari, memory_order basarisizlik)
C   atomic_fetch_anahtar(volatile A * nesne, M islenen)
C   atomic_fetch_anahtar_explicit(volatile A * nesne, M islenen,
     memory_order sira)
_Bool atomic_flag_test_and_set(volatile atomic_flag * nesne)
_Bool atomic_flag_test_and_set_explicit(volatile atomic_flag * nesne,
     memory_order sira)
void  atomic_flag_clear(volatile atomic_flag * nesne)
void  atomic_flag_clear_explicit(volatile atomic_flag * nesne,
     memory_order sira)

Yukarıdaki makro ve fonksiyon bildirimlerinde:

 • A bir atomik tipi gösterir.
 • C, karşılığındaki, atomik olmayan tipi gösterir.
 • M, aritmetik işlemler için, diğer argümanın tipini gösterir.
 • anahtar’ın karşılığı, add için toplama, sub için çıkarma, or için bitsel VEYA, xor için bitsel dışlayan VEYA ve and için bitsel VE’dir.

Aşağıdaki listede sol sütunda verilen tipler, sağdaki tiplerin karşılığı olarak bu dosyada tanımlanırlar:

atomic_bool      _Atomic _Bool
atomic_char      _Atomic char
atomic_schar      _Atomic signed char
atomic_uchar      _Atomic unsigned char
atomic_short      _Atomic short
atomic_ushort     _Atomic unsigned short
atomic_int       _Atomic int
atomic_uint      _Atomic unsigned int
atomic_long      _Atomic long
atomic_ulong      _Atomic unsigned long
atomic_llong      _Atomic long long
atomic_ullong     _Atomic unsigned long long
atomic_char16_t    _Atomic char16_t
atomic_char32_t    _Atomic char32_t
atomic_wchar_t     _Atomic wchar_t
atomic_int_least8_t  _Atomic int_least8_t
atomic_uint_least8_t  _Atomic uint_least8_t
atomic_int_least16_t  _Atomic int_least16_t
atomic_uint_least16_t _Atomic uint_least16_t
atomic_int_least32_t  _Atomic int_least32_t
atomic_uint_least32_t _Atomic uint_least32_t
atomic_int_least64_t  _Atomic int_least64_t
atomic_uint_least64_t _Atomic uint_least64_t
atomic_int_fast8_t   _Atomic int_fast8_t
atomic_uint_fast8_t  _Atomic uint_fast8_t
atomic_int_fast16_t  _Atomic int_fast16_t
atomic_uint_fast16_t  _Atomic uint_fast16_t
atomic_int_fast32_t  _Atomic int_fast32_t
atomic_uint_fast32_t  _Atomic uint_fast32_t
atomic_int_fast64_t  _Atomic int_fast64_t
atomic_uint_fast64_t  _Atomic uint_fast64_t
atomic_intptr_t    _Atomic intptr_t
atomic_uintptr_t    _Atomic uintptr_t
atomic_size_t     _Atomic size_t
atomic_ptrdiff_t    _Atomic ptrdiff_t
atomic_intmax_t    _Atomic intmax_t
atomic_uintmax_t    _Atomic uintmax_t