Standart C Programlama Dili


1.P. Problemler

1. Kernighan ve Ritchie’nin (1978’de yayınlanan) The C Programming Language adlı kitaplarının ilk baskısında entry adı verilen bir anahtar sözcükten bahsedilmekte idi. Şu anki Standartta ve gördüğümüz herhangi bir derleyicide mevcut değildir; ileride kullanılmak amacıyle ayrıldığı söylenmekte idi. Derleyicinizde entry’nin bir anahtar sözcük olup olmadığını belirlemede size yardımcı olacak bir program deneyin.

2. Soyağacınızı basan bir program yazın. (Üç düzey yeterlidir.)

3. Aşağıdaki deyimin sonucunu açıklamaya çalışın:

printf("%d", printf("C iyi bir dildir.\n"));

4. Aşağıdaki geçerli bir deyim midir?

((x) = (5));

5. Aşağıdaki geçerli bir C deyimi midir?

{{{}}}

6. Aşağıdaki programın, girdi olarak verilen bir gerçek sayının tamsayı kısmını görüntüleyeceğine inanılmaktadır:

#include <stdio.h>
int main (void)
{
  float x;
  scanf("%f", x);
  printf("%d\n", x);
  return 0;
}

Fakat çalışır gibi gözükmemektedir. Düzeltmeye çalışın. İpucu: Derleme sırasında kullandığınız seçeneklere bağlı olarak, derleyicinin bulamayacağı iki ayrı hata bulunmaktadır.

7. Ek A’da verilmiş karakter tablosunun ilk dört kolonuna benzeyen bir biçimde sisteminizdeki karakterlerin listesini veren bir program yazın.

8. Kitapta verilmiş örnek programları ve program parçacıklarını inceleyip, kaynak kodu yazımı için kullanılan biçimlendirme konusunda bir fikir oluşturun. Eğer beğenmediğiniz bir biçim varsa, başka yerlere bakıp, daha çok beğendiğiniz bir biçim bulun ve bundan sonra yazacağınız programlarda, tutarlı bir şekilde o biçimi kullanmaya çalışın.