Standart C Programlama Dili


C.2. QuickC Kullanımı

Uyarı
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

Birçok bilgisayar ve işletim sistemi için çok sayıda C programı geliştirme ortamları ve derleyicileri mevcuttur. Bu kısımda, IBM Kişisel Bilgisayarları veya uyumlularının MS-DOS işletim sistemi altında çalışan Microsoft QuickC (MS-QC) Uyarlama 1.01’in kullanımı kısaca anlatılacaktır. Microsoft komut satırı derleyicisi (MS-CL) ise daha detaylı olarak Kısım C.3’te anlatılmaktadır.