Standart C Programlama Dili


9.26. time.h: Tarih Ve Saat

Bu dosya, zaman yordamları için bildirimler ile, size_t ve sırasıyla clock ve time fonksiyonları tarafından döndürülen, uygulamaya bağlı clock_t ve time_t tiplerinin tanımlarını içerir. Ayrıca, localtime ve gmtime yordamları tarafından döndürülüp asctime tarafından kullanılan yapı şöyle tanımlanmaktadır:

struct tm {
 int tm_sec;  /* dakikadan sonraki saniyeler: [0-60] */
 int tm_min;  /* saatten sonraki dakikalar: [0-59] */
 int tm_hour; /* geceyarısından beri saatler: [0-23] */
 int tm_mday; /* ayın günü: [1-31] */
 int tm_mon;  /* Ocak’tan beri aylar: [0-11] */
 int tm_year; /* 1900’dan beri yıllar */
 int tm_wday; /* Pazar’dan beri günler: [0-6] */
 int tm_yday; /* Ocak 1’den beri günler: [0-365] */
 int tm_isdst; /* Yaz Saati Uygulaması bayrağı: [-1/0/1] */
}

Diğer bir yapı da, belirli bir zamandan itibaren saniye ve nanosaniye cinsinden geçen süreyi tutabilecek olan struct timespec’dir:

struct timespec {
 time_t tv_sec;  /* tam saniyeler: ≥ 0 */
 long  tv_nsec; /* nanosaniyeler: [0-999999999] */
}

Bu dosyada tanımlanan CLOCKS_PER_SEC makrosu, clock()/CLOCKS_PER_SEC ifadesi aracılığıyla, saniye cinsinden işlemci zamanını elde etmek için kullanılabilir. Sıfırdan büyük bir değere eşit olarak tanımlanan TIME_UTC makrosu ise timespec_get fonksiyona parametre olarak verildiğinde UTC zamanı ifade eder.

Zaman işleme ile ilgili fonksiyon prototipleri:

clock_t clock(void)
double  difftime(time_t z1, time_t z2)
time_t  mktime(struct tm * zg)
time_t  time(time_t * z)
int   timespec_get(struct timespec * zy, int t)

Dönüşüm ile ilgili fonksiyon prototipleri:

char *    asctime(const struct tm * zg)
char *    ctime(const time_t * z)
struct tm * gmtime(const time_t * z)
struct tm * localtime(const time_t * z)
size_t    strftime(char * restrict kd, size_t mu, const char * restrict b,
        const struct tm * restrict zg)