Standart C Programlama Dili


C.5. LIB Yardımcı Programı

Uyarı
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

LIB, amaç program kütüphaneleri oluşturmak ve bakımını yapmak için kullanılan bir yardımcı programdır. LIB’i çağırmak için kullanılacak komutun genel şekli şöyledir:

>LIB eskikütüphane komutlaropt ,listedosyasıopt ,yenikütüphaneopt

Burada,

eskikütüphaneYaratılacak yeni kütüphane veya değiştirilecek eski kütüphanenin dosya adı.
komutlarLIB’e komutlar:
+amaçdosyaEski kütüphaneye yeni amaç modülü ekle.
+kütüphanedosyasıKütüphanedosyasındaki tüm amaç modüllerini eski kütüphaneye ekle. (Kütüphaneleri birleştir.)
-+amaçdosyaEski kütüphane içindeki amaç modülün yerine yenisini koy.
*modülismiKütüphanedeki bir modülü (modülismi.OBJ adlı) dosyaya aktar.
-*modülismiKütüphanedeki bir modülü bir dosyaya taşı, yani aktarıp kütüphaneden sil.
listedosyasıÇapraz referans için liste.
yenikütüphaneDeğişikliklerden sonra oluşturulan yeni kütüphanenin dosya ismi. Eğer belirtilmezse, eski kütüphanenin tipi .BAK’a dönüştürülüp, eskikütüphane isminde saklanır.

Örnekler:

>LIB KH1 +MOD1; MOD1.OBJ’daki amaç modülü KH1.LIB kütüphanesine ekle.
>LIB KH1 -+MOD1; KH1.LIB kütüphanesindeki amaç modülü MOD1.OBJ’daki amaç modülle değiştir.

LIB komutunda ayrıca birtakım seçenekler de bulunmaktadır.