Standart C Programlama Dili


6.4. Diğer Emirler

Pek kullanılmayan bir emir de aşağıdakidir:

#line değişmez "dosya_adı"opt

Burada değişmez, bir değişmez ifade değil, 1 ile 2.147.483.647 arasında bir tamsayı değişmezidir. Dosya_adı ise bir karakter dizisidir. Bu emir, derleyicinin şu anki satır sayısını unutup derlemekte olduğu satırın sayısının sanki değişmez ile ifade edilen sayı imiş gibi davranmasını sağlar. Yani emirden sonraki beşinci satırda bir hata olursa değişmez+4 nolu satırda hata var şeklinde bir hata mesajı ortaya çıkacaktır. İsteğe bağlı olan ikinci argüman ise, derleyicinin şu anda derlenmekte olan dosyanın adının sanki dosya_adı imiş gibi bir varsayımda bulunmasına neden olur. Dosya_adının içinde altdizin de belirtilmişse, bu #include dosyaları için taranacak olan varsayılan altdizini de etkileyebilir. (Kısım 6.2’deki tartışmaya bakınız.)

#error karakter_dizisi opt

şeklindeki bir satır, önişlemcinin karakter_dizisini de içeren bir mesaj yazmasını sağlayacaktır.

#pragma karakter_dizisi opt

şeklindeki bir önişlemci emri, önişlemci ve/veya derleyicinin karakter_dizisi içinde belirtilen bir işlem yapmasına neden olacaktır. Karakter_dizisi STDC ile başlıyorsa, Standarda göre, FP_CONTRACT, FENV_ACCESS veya CX_LIMITED_RANGE sözcüklerinden biri ve arkasında ON, OFF veya DEFAULT sözcüklerinden biri olmalıdır. Bunların detayları bu kitapta anlatılmayacaktır. Yukarıdakilerin dışında kabul edilebilecek başka değerler C Standardında belirtilmemiştir. #pragma emri tamamen uygulamaya bağlı özelliklerin, duruma göre etkin veya etkisiz hale getirilmesi için kullanılır ve çoğu derleyici tarafından dikkate de alınmayabilir.

En son olarak; görünen tek karakteri # olan bir satır dikkate alınmaz ve atlanır.