Standart C Programlama Dili


6.4. Diğer Emirler

Pek kullanılmayan bir emir de aşağıdakidir:

#line değişmez "dosya_adı"opt

Burada değişmez, bir değişmez ifade değil, 1 ile 32767 arasında bir tamsayı değişmezidir. Dosya_adı ise bir karakter dizisidir. Bu emir, derleyicinin şu anki satır sayısını unutup derlemekte olduğu satırın sayısının sanki değişmez ile ifade edilen sayı imiş gibi davranmasını sağlar. Yani emirden sonraki beşinci satırda bir hata olursa “değişmez+4 nolu satırda hata var” şeklinde bir hata mesajı ortaya çıkacaktır. İsteğe bağlı olan ikinci argüman ise, derleyicinin şu anda derlenmekte olan dosyanın adının sanki dosya_adı imiş gibi bir varsayımda bulunmasına neden olur. Dosya_adının içinde altdizin de belirtilmişse, bu #include dosyaları için taranacak olan varsayılan altdizini de etkileyebilir. (Kısım 6.2’deki tartışmaya bakınız.)

#error karakter_dizisi

şeklindeki bir satır, önişlemcinin karakter_dizisini de içeren bir mesaj yazmasını sağlayacaktır.

#pragma karakter_dizisi

şeklindeki bir önişlemci emri, önişlemci ve/veya derleyicinin karakter_dizisi içinde belirtilen bir işlem yapmasına neden olacaktır. Karakter_dizisi için kabul edilebilecek değerler C Standardında belirtilmemiştir. Onun için bu tamamen uygulamaya bağlı bir özelliktir ve dikkate de alınmayabilir.

En son olarak; görünen tek karakteri # olan bir satır dikkate alınmaz ve atlanır.