Standart C Programlama Dili


9.21. stdlib.h: Genel Amaçlı Kütüphane Fonksiyonları

Bu dosyada, size_t, wchar_t, div_t (div’den döndürülen yapı), ldiv_t (ldiv’den döndürülen yapı) ve lldiv_t (lldiv’den döndürülen yapı) tipleri ve NULL, RAND_MAX (rand fonksiyonundan döndürülen en büyük değer), EXIT_SUCCESS (programın başarılı exit kodu), EXIT_FAILURE (programın başarısız exit kodu) ve MB_CUR_MAX (size_t tipinde ve şu anki yöreye göre bir çokbaytlı karakter içindeki en büyük bayt sayısı) değişmezleri için tanımlar bulunur.

Bu dosyada bildirimi yapılan fonksiyon prototipleri aşağıda sekiz grupta listelenmiştir.

Sayısal Dönüşüm

double       atof(const char * sayig)
int        atoi(const char * sayig)
long int      atol(const char * sayig)
long long int   atoll(const char * sayig)
double       strtod(const char * restrict sayig, char ** restrict song)
float       strtof(const char * restrict sayig, char ** restrict song)
long double    strtold(const char * restrict sayig, char ** restrict song)
long int      strtol(const char * restrict sayig, char ** restrict song,
           int taban)
long long int   strtoll(const char * restrict sayig, char ** restrict song,
           int taban)
unsigned long int strtoul(const char * restrict sayig, char ** restrict song,
           int taban)
unsigned long long int strtoull(const char * restrict sayig,
           char ** restrict song, int taban)

Rastgele Sayı Üretimi

int  rand(void)
void srand(unsigned int tohum)

Bellek Yönetimi

void * aligned_alloc(size_t hizalama, size_t boy)
void * calloc(size_t esay, size_t boy)
void  free(void * g)
void * malloc(size_t boy)
void * realloc(void * g, size_t boy)

Ortam İle İletişim

_Noreturn void abort(void)
int       atexit(void (* fonk)(void))
int       at_quick_exit(void (* fonk)(void))
_Noreturn void exit(int durum)
_Noreturn void _Exit(int durum)
char *     getenv(const char * isim)
_Noreturn void quick_exit(int durum)
int       system(const char * kd)

Arama Ve Sıralama

void * bsearch(const void * anahtar, const void * taban, size_t bbs,
     size_t boy, int (* karsilastir)(const void *, const void *))
void  qsort(void * taban, size_t bbs, size_t boy,
     int (* karsilastir)(const void *, const void *))

Tamsayı Aritmetiği

int      abs(int j)
long int    labs(long int j)
long long int llabs(long long int j)
div_t     div(int pay, int payda)
ldiv_t     ldiv(long int pay, long int payda)
lldiv_t    lldiv(long long int pay, long long int payda)

Çokbaytlı/Geniş Karakter Dönüşüm

int mblen(const char * kd, size_t n)
int mbtowc(wchar_t * restrict gkd, const char * restrict kd, size_t n)
int wctomb(char * kd, wchar_t gk)

Çokbaytlı/Geniş Karakter Dizileri Dönüşüm

size_t mbstowcs(wchar_t * restrict gkdg, const char * restrict kd, size_t n)
size_t wcstombs(char * restrict kd, const wchar_t * restrict gkdg, size_t n)