Standart C Programlama Dili


D.3.3. Cygwin’e Karşı Windows Ortamı

Önceki kısımda oluşan yürütülebilir kod dosyalarını Cygwin’in cygcheck komutu ile kontrol ettiğimizde:

$ cygcheck ./winguiW.exe
…\winguiW.exe
 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
  C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
  C:\WINDOWS\system32\win32u.dll
 C:\WINDOWS\system32\KERNEL32.dll
  C:\WINDOWS\system32\KERNELBASE.dll
 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
$ cygcheck ./winguiC.exe
…\winguiC.exe
 C:\cygwin64\bin\cygwin1.dll
  C:\WINDOWS\system32\KERNEL32.dll
   C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   C:\WINDOWS\system32\KERNELBASE.dll
 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
  C:\WINDOWS\system32\win32u.dll
 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

winguiW.exe dosyasının msvcrt, gdi32, kernel32, kernelbase, ntdll, user32 ve win32u isimli devingen kütüphanelerine; winguiC.exe dosyasının ise cygwin1, gdi32, kernel32, kernelbase, ntdll, user32 ve win32u isimli devingen kütüphanelerine bağımlı olduğunu görüyoruz. Burada cygwin1.dll dışındaki tüm kütüphanelerin Windows tarafından sağlandığına dikkat edin. Bu yüzden, eğer winguiC.exe yürütülebilir dosyası, Cygwin’in kurulu olmadığı bir sistemde çalıştırılacaksa, bu kütüphanenin de o sisteme kopyalanması gerekmektedir. Diğer yandan winguiW.exe için böyle bir şeye gerek yoktur.

Ancak, iki derleme yöntemi arasındaki tek fark bu değildir. gcc ile derleme yapıldığında, oluşacak program işletim sistemi ile cygwin1.dll üzerinden iletişime geçtiği için, dosya isimlerinde kullanılan sistem Cygwin (yani unix-benzeri sistem) uyumluluğu gösterir: Dosya yollarında ayırıcı olarak \ yerine / kullanılır; örneğin C: sürücü ismi yerine /cygdrive/c kullanılır vs. Derleme için x86_64-w64-mingw32-gcc kullanıldığında ise, normal Windows programı üretilir ve dosya isimleri Windows standardına uygun olur. Diğer bir deyişle, üreteceğiniz program (unix-benzeri sistem uyumluluğu sağlanan) Cygwin ortamında kullanılacaksa, gcc derleyicisini; saf Windows ortamında kullanılacaksa, x86_64-w64-mingw32-gcc derleyicisini kullanmanız önerilir.