Standart C Programlama Dili


EK C: MICROSOFT C ORTAMI

Uyarı
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

Bu ekte, Microsoft C derleyicileri hakkında bazı bilgiler verilecektir. Dikkat: Bu ekte verilen bilgiler, 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların ilk yarısına aittir ve sadece 16 bit MS-DOS ortamları için geçerlidir. Tarihsel önemi dışında, günümüz programcıları için herhangi bir yararlı bilgi içermediği için, eğer ilgilenmiyorsanız Ek C’yi tamamen atlayabilirsiniz.