Standart C Programlama Dili


9.8. iso646.h: Alternatif Yazımlar

Bu dosyada tanımlanan 11 adet makro ile C dilinin bazı mantıksal ve bitsel işleçleri için daha anlamlı alternatif isimler tanımlanmıştır.

#define and   &&
#define and_eq &=
#define bitand &
#define bitor  |
#define compl  ~
#define not   !
#define not_eq !=
#define or   ||
#define or_eq  |=
#define xor   ^
#define xor_eq ^=