Standart C Programlama Dili


9.13. signal.h: Sinyaller

Bu dosya, yürütme esnasında kesintileri veya hataları işlemek için kullanılan iki fonksiyon ve sig_atomic_t isminde bir tip bildirir.

Makro olarak tanımlanan ve raise fonksiyonu tarafından oluşturulabilecek sinyal tipleri şunlardır:

SIGABRTabort çağrısı ile tetiklenen düzensiz sonuçlanma
SIGFPEkayan noktalı işlem hatası
SIGILLhatalı komut—geçersiz fonksiyon imgesi
SIGINTCtrl+C kesintisi—etkileşimli dikkat
SIGSEGVbellek sınırları dışında erişim
SIGTERMöldürme sonucu yazılım sonlandırma sinyali

signal fonksiyonunun birinci parametresi olarak yukarıdakilerden biri, ikinci parametresi olarak da aşağıdaki iki işleyiş kodundan biri veya gerçek bir fonksiyon göstergesi verilebilir:

SIG_DFLvarsayılan signal işleyişi
SIG_IGNdikkate almama

Hata durumunda signal çağrısı tarafından döndürülen sinyal hata değeri:

SIG_ERRsignal hata değeri

Fonksiyon prototipleri:

int   raise(int sinyal)
void  (* signal(int sinyal, void (* fonk)(int)))(int)