Standart C Programlama Dili


BÖLÜM 7: DOSYALAR VE GİRDİ/ÇIKTI

Alıştığımız değişkenlerden farklı olarak, bir dosya, programın yürütülmesinden önce ve/veya sonra da var olan bir nesnedir. Kalıcı olma özelliği dosyaları çok yararlı kılar. Şimdiye kadar gördüğümüz programlarda olduğu gibi, dosyalar sayesinde, programlar kullanıcılarıyla veya birbirleriyle haberleşebilirler. C dilinde dosyalar, istenildiği kadar uzun olabilen karakter (bayt) sıraları şeklinde görülürler. Ancak daha karmaşık bir yapı, kullanıcı tarafından, uygulamaya göre, verilebilir. Bu bölümün büyük bir kısmı, dosyalarla ilgili çeşitli işlemler ve girdi ve çıktı yapmak için bize yardımcı olacak standart kütüphaneyi anlatacaktır. Bu bölümde anlatılan fonksiyonlar, birçok C ortamında sağlananların sadece küçük bir kısmıdır. Daha fazla bilgi için ilgili başvuru el kitaplarına danışın.

Kullanıcı programları, işletim sistemi adı verilen, karmaşık bir sistem programının gözetimi altında çalıştırılırlar. Programların işletim sistemine çeşitli işlemler yaptırması için, C kütüphanesi bazı yordamlar içerir. C farklı sistemlerde uygulandığı için kütüphanenin bu bölümü pek standart değildir. Bu bölümde tartışılacak başka bir konu da, kullandığımız sistemin C ile nasıl etkileştiğidir.

Kısım 7.1’den 7.4’e kadar anlatılan fonksiyonlar C Standardının bir parçasıdır ve stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir. Kısım 7.5’teki fonksiyonların bildirimi stdlib.h standart başlık dosyasında bulunmaktadır. Ancak, Kısım 7.6’dakiler C Standardının bir parçası değildir; buna rağmen, birçok ortamda desteklenmektedir.