Standart C Programlama Dili


B.7. Tümleşik Geliştirme Ortamları

Bir Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE) bir grafik arabirim altında programlar oluşturmak için kullanılan araçlarla uygun etkileşim sağlayan bir birleşik yazılımdır. Program geliştirmede kullanılan çeşitli yazılım araçlarının entegrasyonu, ayrı komut satırı araçlarına kıyasla, üretkenliği önemli ölçüde artırabilir. Bir IDE’de en azından bir metin düzenleyicisi, bir derleyici, bir bağlayıcı ve bir hata düzeltici bulunur. Grafik arabirim öğeleri için bir tasarım aracı veya diğer yazılım geliştiricilerle işbirliğini desteklemek için bir sürüm kontrol sistemi gibi diğer araçlar da olabilir.

C için geliştirilen ilk IDE’lerden biri, 1987’de Borland şirketi tarafından yayınlanan Turbo C idi. DOS gibi tek görevli bir işletim sistemi için ve metin tabanlı bir program olmasına rağmen, PC uygulamaları üretebilen ve hata düzeltebilen klasik anlamda tam bir IDE idi. Benzer başka bir yazılım olarak, aynı dönemde yayınlanan ve Kısım C.2’de kısaca anlatılan Microsoft QuickC örnek verilebilir.

Günümüzün IDE’leri, yalnızca C sözdizimindeki çeşitli öğeleri vurgulamakla kalmayan, aynı zamanda akıllı metin tamamlama ve bir fonksiyonun çağrı hiyerarşisini, yani bir fonksiyonu çağıran fonksiyonlar ve o fonksiyonun çağırdığı diğer fonksiyonların yapılandırılmış bir listesini görüntüleme yeteneği gibi başka kullanışlı özellikleri sağlayan bir kaynak kod metin düzenleyicisi içerir. Geliştirmek istediğiniz her yazılım ürünü veya program için IDE’de bir proje oluşturursunuz. Bir proje, kaynak kodu dosyalarının adları ve derleyici seçenekleri gibi, programı oluşturmak için gerekli tüm bilgileri içerir. IDE, dışsal veya içsel bir oluşturma (derleme, bağlama, vs.) aracı kullanır ve C programını komut satırından oluşturmak için make dosyası oluşturma veya daha önceden hazırlanmış bir make dosyasını projeye dahil etme gibi özellikleri bulunur.

Linux, FreeBSD, Solaris ve OS X dahil unix-benzeri sistemler için, bir dizi ücretsiz IDE mevcuttur. Örnek olarak KDevelop, Eclipse, Code::Blocks, NetBeans ve diğerleri verilebilir. Bunların bir bölümü program oluşturma aracı olarak GCC’yi kullanır. Eğer, C dilinde orta veya büyük ölçekte yazılım geliştirilecekse, mutlaka bir tümleşik geliştirme ortamı tercih edilmelidir.