Standart C Programlama Dili


C.2.2 QC Kütüphanesi

Uyarı
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

MS-QC derleyici ortamı içinde bulunan fonksiyonlar çekirdek kütüphaneyi oluştururlar; ancak QuickC çekirdek kütüphanesi Standart C kütüphanesi içindeki bütün fonksiyonları içermez. Örneğin, rand standart fonksiyonu QC ile birlikte yüklenmez. Bu fonksiyonu çağıran bir program çalıştırmaya kalkarsanız, çözümlenmemiş dışsal referans şeklinde bir hata mesajı alırsınız. Bir amaç dosya oluşturmanız ve daha sonra yürütülebilir bir dosya elde etmek için bunu LINK ile bağlamanız gerekecektir. Programınızı her değiştirdiğinizde, bunu yapmaktan kurtulmak için, bir QuickC kütüphanesi oluşturmanız ve QC’yi çalıştırdığınızda bu kütüphaneyi de yüklemeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemi kullanın:

 • Gerektiği kadar dışsal referans yapan, örneğin ql.c adında, bir program yazın. Derleme esnasındaki uyarı mesajlarını dikkate almayın. Örneğin:
  #include <stdlib.h>
  int main (void)
  {
   rand();
   srand();
   bsearch();
   qsort();
   return 0;
  }
  
 • QC’yi kullanarak bir amaç dosya, örneğin ql.obj, oluşturun.
 • Bu dosyayı MS-QC tarafından sağlanan QUICKLIB.OBJ adlı amaç modülle beraber bağlayıp bir Quick kütüphane oluşturun. Örneğin:
  >LINK /Q QUICKLIB.OBJ+ql.obj,ql.qlb;
  
 • QC’yi çalıştırırken bu kütüphaneyi belirtin. Örneğin:
  >QC /l ql
  

Dikkat: QC kütüphanelerinin içerilmesi QC çalışırken bellek-içi derleme için ayrılmış bulunan serbest bellek miktarının azalmasına yol açar. En iyisi, birden fazla küçük Quick kütüphane oluşturup, gerektiği zaman bunları yüklemektir.