Standart C Programlama Dili


3.6. İşleç Önceliği Ve Birleşme

İşleç önceliği ve birleşme çizelgesinin en son durumu Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. Bu çizelge yeni tanıtılan işleçlerle daha ileriki bölümlerde tanıtılacak olan işleçlerin tamamını içerir.

ÇİZELGE 3.1 C işleç önceliği ve birleşme

() [] -> .
~ ! ++ -- sizeof (tip) + (tekli) - (tekli) * (dolaylama) & (adres alma)
* / %
+ -
<< >>
< <= > >=
== !=
&
^
|
&&
||
? :
= *= /= %= += -=
<<= >>= &= ^= |=
,

Şimdi bu çizelgenin ne anlama geldiğini bir daha gözden geçirelim. Bu çizelge, C dilindeki bütün işleçleri, azalan öncelik sıralarına göre liste halinde vermektedir. Aynı satırda verilmiş olan işleçler aynı önceliğe sahiptirler. Eğer aynı önceliğe sahip iki işlecimiz varsa, o zaman çizelgenin sağ sütununda gösterilen birleşmeyi kullanırız. Sağa doğru ok (→) soldan sağa birleşmeyi ifade eder, örneğin “x/y/z” ile “(x/y)/z” aynı anlamı taşırlar. Sola doğru ok (←) sağdan sola birleşmeyi belirtir, örneğin “x=y=z” ile “x=(y=z)” eşdeğer ifadelerdir. Tüm tekli işleçler, üçlü (koşullu) işleç ve tüm atama işleçleri sağdan sola doğru gruplanırlar; geri kalanların soldan sağa doğru birleşme özelliği vardır. Bu çizelgede gösterilen bazı işleçler henüz anlatılmamıştır. Bunlar: (), ., -> ve sizeof’tur.