Standart C Programlama Dili


0.4. Kitabın Yapısı Ve Kullanılan Kurallar

Bu kitabın İngilizce olan ilk uyarlaması, 1980’li yılların sonunda, bir Apple Macintosh Plus’ta Word ve MacDraw isimli yazılımlar kullanılarak hazırlanmıştır. Kitap daha sonra, IBM uyumlu bir PC’de çalışan Windows için Word Uyarlama 2.0c kullanılarak güncelleştirilmiş ve Türkçe baskıya hazır hale getirilmiştir. En son olarak ise Word’den HTML ve CSS metin formatlarına dönüştürülmüş ve bir düz metin düzenleyicisi kullanılarak Web ortamına uygun hale getirilmiştir.

Kitap en az 1024×768 ekran çözünürlüğüne sahip bir ortamda çalışan güncel Mozilla Firefox veya Google Chrome Web tarayıcılarında görüntülenecek bir şekilde düzenlenmiştir. Kullanılan Web tarayıcısı yapılandırmasına bağlı olarak, temel yazı tipi Times New Roman veya Serif özelliğindedir. Sözdizimsel gösterimde, sözdizimsel sınıflar italik yazı stili ile gösterilmiştir. İsteğe bağlı bölümler, arkalarında satır altına yazılan opt simgesiyle gösterilmiştir. Program bölümleri ve sistem komutları, ekran veya yazıcı çıktısına benzetilmek için, monospace yazı tipiyle yazılmıştır ve bazı durumlarda Türkçe karakter kullanımından kaçınılmıştır. C anahtar sözcükleri koyu, program açıklamaları ise italik ile yazılmıştır. Bilgisayar girdi ve çıktısı da monospace yazı tipiyle gösterilmiştir; çıktı, girdiden ayırt edilmesi için, farklı renkte yazılmıştır.

Kitapta verilen komut satırı örneklerinde; eğer satırın başında > komut istemi çıktısı varsa, bu komutun DOS/Windows sistemleri için; eğer satırın başında veya çıktısı varsa, bu komutun unix-benzeri sistemler için olduğu anlaşılmalıdır. unix-benzeri sistemlerde, yönetici, yani root kullanıcısı ile girilmesi gereken komutların önündeki komut istemi çıktısı #dir; normal kullanıcı komutları için ise $dir.

Kitabın geri kalan kısmında 9 bölüm, 7 ek ve C programlama diliyle ilgili bazı kaynakların liste halinde verildiği bir bibliyografya vardır. Bölüm 1’de dile bir giriş yapılmakta ve çok basit programlar yazmak için gerekli olan genel bilgiler verilmektedir. Bölüm 2, C dilindeki kontrol deyimlerini ve doğruluk-değerli, yani mantıksal, ifadeleri anlatmaktadır. Bölüm 3 göstergeler ve bit işlemleri hakkındadır. Bölüm 4’te fonksiyonlar ve değişkenlerle fonksiyonlara uygulanabilecek çeşitli bellek sınıfları anlatılmaktadır. Bölüm 5, karmaşık veri yapıları tanımlamada anahtar olan, bütün türetilmiş veri tiplerini kapsamaktadır. Bölüm 6, C önişlemcisine ayrılmıştır ve bütün önişlemci emirlerini anlatmaktadır. Bölüm 7’de, diğer bazı fonksiyonlarla beraber, Standart C kütüphanelerinde tipik olarak rastlanan girdi ve çıktı işlemleri anlatılmaktadır. Bölüm 8 Standart C’de daha az kullanılan bazı ekstra özellikleri anlatmaktadır. Bölüm 9’da tüm standart başlık dosyaları ve buralarda tanımlanan değişmez, makro, tip ve fonksiyon tanımları listelenmiştir.

Ekler ise değişik C derleyicisi ortamları ve çevreleri ile ilgili bazı özellikleri anlatmakta ve C’e benzeyen başka diller hakkında genel bilgiler vermektedir. Ayrıca, yine eklerde bazı problemlerin yanıtları verilmekte ve kitapta kullanılan terimlerin İngilizce karşılıklarını bulmak için bir Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe terimler sözlüğü bulunmaktadır. Kitapta, olanaklar dahilinde, yaygın olarak kullanılan Türkçe terimler tercih edildiği için, İngilizce bilgisayar terimleri hakkında bilgi sahibi olan okuyucu, bu kitapta kullanılan Türkçe terimleri anlamak için sık sık Ek G’de verilen bu sözlüklere başvuracaktır. Türkçe bir terimin ilk kullanıldığı bazı yerlerde, karşılığındaki İngilizce terim ve verilmeye çalışılmıştır. Ancak, bu bilgi metnin içinde değil, fareyi terimin üstüne getirdiğiniz zaman görüntülenen küçük pencerede verilmiştir.