Standart C Programlama Dili


0.4. Kitabın Yapısı Ve Kullanılan Kurallar

Bu kitabın İngilizce olan ilk uyarlaması, 1980’li yılların sonunda, bir Apple Macintosh Plus’ta Word ve MacDraw isimli yazılımlar kullanılarak hazırlanmıştır. Kitap daha sonra, IBM uyumlu bir PC’de çalışan Windows için Word Uyarlama 2.0c kullanılarak güncelleştirilmiş ve Türkçe baskıya hazır hale getirilmiştir. En son olarak ise Word’den HTML ve CSS metin formatlarına dönüştürülmüş ve bir düz metin düzenleyicisi kullanılarak Web ortamına uygun hale getirilmiştir.

Kitap en az 1024×768 ekran çözünürlüğüne sahip bir ortamda çalışan Mozilla Firefox Web tarayıcısında görüntülenecek bir şekilde düzenlemiştir. Kullanılan Web tarayıcısı yapılandırmasına bağlı olarak, temel yazı tipi “Times New Roman” veya “Serif” özelliğindedir. Sözdizimsel gösterimde, sözdizimsel sınıflar italik yazı stili ile gösterilmiştir. İsteğe bağlı bölümler, arkalarında satır altına yazılan opt simgesiyle gösterilmiştir. Program bölümleri ve sistem komutları, ekran veya yazıcı çıktısına benzetilmek için, “monospace” yazı tipiyle yazılmıştır ve Türkçe karakter kullanımından kaçınılmıştır. C anahtar sözcükleri koyu, program açıklamaları ise italik ile yazılmıştır. Bilgisayar girdi/çıktısı da “monospace” yazı tipiyle gösterilmiştir; çıktı, girdiden ayırt edilmesi için, alt çizgili yazılmıştır.

Kitabın geri kalan kısmında 8 bölüm, 7 ek ve C programlama diliyle ilgili bazı kaynakların liste halinde verildiği bir bibliyografya vardır. Bölüm 1’de dile bir giriş yapılmakta ve çok basit programlar yazmak için gerekli olan genel bilgiler verilmektedir. Bölüm 2, C dilindeki kontrol deyimlerini ve doğruluk-değerli, yani mantıksal, ifadeleri anlatmaktadır. Bölüm 3 göstergeler ve bit işlemleri hakkındadır. Bölüm 4’te fonksiyonlar ve değişkenlerle fonksiyonlara uygulanabilecek çeşitli bellek sınıfları anlatılmaktadır. Bölüm 5, karmaşık veri yapıları tanımlamada anahtar olan, bütün türetilmiş veri tiplerini kapsamaktadır. Bölüm 6, C önişlemcisine ayrılmıştır ve bütün önişlemci emirlerini anlatmaktadır. Bölüm 7’de, diğer bazı fonksiyonlarla beraber, Standart C kütüphanelerinde tipik olarak rastlanan girdi/çıktı işlemleri anlatılmaktadır. Bölüm 8 standart C’de daha az kullanılan bazı ekstra özellikleri anlatmaktadır.

Ekler ise değişik C derleyicisi ortamları ve çevreleri ile ilgili bazı özellikleri anlatmakta ve C’e benzeyen başka diller hakkında genel bilgiler vermektedir. Ayrıca, yine eklerde bazı problemlerin yanıtları verilmekte ve kitapta kullanılan terimlerin İngilizce karşılıklarını bulmak için bir Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe terimler sözlüğü bulunmaktadır. Kitapta, olanaklar dahilinde, yaygın olarak kullanılan Türkçe terimler tercih edildiği için, İngilizce bilgisayar terimleri hakkında bilgi sahibi olan okuyucu, bu kitapta kullanılan Türkçe terimleri anlamak için sık sık Ek G’de verilen bu sözlüklere başvuracaktır.