Standart C Programlama Dili


4.3.1. auto Değişkenler

Şimdiye kadar karşılaşmış olduğumuz bütün değişkenlerin bellek sınıfı otomatiktir. Öğrenmiş olduğunuz gibi, otomatik değişkenler, içinde bulundukları blok yürütüldüğü sürece yaşarlar yani bloktan önce veya sonra mevcut olmazlar. Değişkenlerin otomatik bellek sınıfından olduğunu belirtmek için tanımlarından önce auto anahtar sözcüğünü yazabilirsiniz. Örneğin,

auto int  i;
auto char kar, x;

(Genelde, bellek sınıfı belirten bütün anahtar sözcükler bu şekilde kullanılırlar; tanım veya bildirimin önüne yazılırlar.) auto kullanmanın aslında gerçek bir anlamı yoktur, çünkü bloklar içinde tanımlanmış değişkenler için bellek sınıfı belirtilmediği zaman, otomatik oldukları varsayılır. Yani, C’nin bile gereksiz bir anahtar sözcüğü vardır.

Doğal olarak küresel değişkenler için auto kullanılamaz. Ayrıca, fonksiyonlar da otomatik olamaz. Fonksiyon parametrelerinin de otomatik olduğu varsayılır ve değerleri çağıran fonksiyon tarafından ilklenir.