Standart C Programlama Dili


2.9. break Deyimi

break deyimi continue ile yakından ilintilidir. continue deyimi yeni bir yinelemenin başlaması amacıyla döngünün sonuna atlarken, break, içinde kaldığı en küçük döngünün dışına atlar ve döngü deyiminin tamamen sona ermesine yol açar. Başka durumlar dışında, break sonsuz döngülerden çıkış için kullanılır. Örneğin:

while (1) {
  scanf("%d", &yas);
  if (yas<=0)
    break;
  printf("Bir sonraki kisi %d yasindadir.\n", yas);
}

Burada, olumlu olmayan bir sayı girildiğinde, break deyimi kontrolü while’dan sonraki deyime aktarır. İçinde break bulunan bir program parçası break olmadan da yazılabileceğine göre, break kullanmak bir tercih sorunudur.

break sadece switch (Kısım 2.11), do, while ve for deyimlerinden çıkış için kullanılabilir. Başka yerlerde kullanılamaz.