Standart C Programlama Dili


9.28. wchar.h: Genişletilmiş Çoklu Ve Geniş Karakter Kolaylıkları

Bu dosyada wchar_t, size_t ve struct tm dışında, aşağıdaki iki tip tanımlanmaktadır:

mbstate_t çokbaytlı karakter dizileri ile geniş karakter dizileri arasında dönüştürme yapmak için gerekli dönüştürme durumunu tutabilen (ve dizi olmayan) bir nesne tipi
wint_t genişletilmiş karakter kümesinin üyelerine karşılık gelen (wchar_t tipindeki) herhangi bir değeri ve genişletilmiş karakter kümesinin herhangi bir üyesine karşılık gelmeyen en az bir değeri (aşağıda WEOF’e bakınız) tutabilen ve atamalarda değerini yitirmeyen bir tamsayı tipi

Bu dosyada, NULL, WCHAR_MIN ve WCHAR_MAX makroları dışında, wint_t tipinde değişmez bir ifade olan WEOF makrosu tanımlanmaktadır. Bu makro dosya sonunu işaretlemek için bazı fonksiyonlar tarafından kabul edilmekte veya geri döndürülmektedir. Ayrıca, bazı durumlarda, genişletilmiş karakter kümesinin herhangi bir üyesine denk gelmeyen bir geniş karakter değeri olarak da kullanılmaktadır.

Bu dosyada tanımlanan fonksiyonlar ise aşağıda beş gruba ayrılmıştır.

Biçimlendirilmiş Geniş Karakter Girdi Ve Çıktı Fonksiyonları

int fwprintf(FILE * restrict d, const wchar_t * restrict bicim, ...)
int fwscanf(FILE * restrict d, const wchar_t * restrict bicim, ...)
int swprintf(wchar_t * restrict kd, size_t s,
    const wchar_t * restrict bicim, ...)
int swscanf(const wchar_t * restrict kd,
    const wchar_t * restrict bicim, ...)
int vfwprintf(FILE * restrict d, const wchar_t * restrict bicim, va_list arg)
int vfwscanf(FILE * restrict d, const wchar_t * restrict bicim, va_list arg)
int vswprintf(wchar_t * restrict kd, size_t s,
    const wchar_t * restrict bicim, va_list arg)
int vswscanf(const wchar_t * restrict kd,
    const wchar_t * restrict bicim, va_list arg)
int vwprintf(const wchar_t * restrict bicim, va_list arg)
int vwscanf(const wchar_t * restrict bicim, va_list arg)
int wprintf(const wchar_t * restrict bicim, ...)
int wscanf(const wchar_t * restrict bicim, ...)

Diğer Geniş Karakter Girdi Ve Çıktı Fonksiyonları

wint_t   fgetwc(FILE * d)
wchar_t * fgetws(wchar_t * restrict kd, int b, FILE * restrict d)
wint_t   fputwc(wchar_t k, FILE * d)
int    fputws(const wchar_t * restrict kd, FILE * restrict d)
int    fwide(FILE * d, int mod)
wint_t   getwc(FILE * d)
wint_t   getwchar(void)
wint_t   putwc(wchar_t k, FILE * d)
wint_t   putwchar(wchar_t k)
wint_t   ungetwc(wint_t k, FILE * d)

Genel Geniş Karakter Dizisi Kolaylıkları

Geniş karakter dizisi sayısal dönüşüm fonksiyonları:

double         wcstod(const wchar_t * restrict sg,
             wchar_t ** restrict song)
float          wcstof(const wchar_t * restrict sg,
             wchar_t ** restrict song)
long double       wcstold(const wchar_t * restrict sg,
             wchar_t ** restrict song)
long int        wcstol(const wchar_t * restrict sg,
             wchar_t ** restrict song, int taban)
long long int      wcstoll(const wchar_t * restrict sg,
             wchar_t ** restrict song, int taban)
unsigned long int    wcstoul(const wchar_t * restrict sg,
             wchar_t ** restrict song, int taban)
unsigned long long int wcstoull(const wchar_t * restrict sg,
             wchar_t ** restrict song, int taban)

Geniş karakter dizisi kopyalama fonksiyonları:

wchar_t * wcscpy(wchar_t * restrict kd1, const wchar_t * restrict kd2)
wchar_t * wcsncpy(wchar_t * restrict kd1, const wchar_t * restrict kd2,
       size_t s)
wchar_t * wmemcpy(wchar_t * restrict kd1, const wchar_t * restrict kd2,
       size_t s)
wchar_t * wmemmove(wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2, size_t s)

Geniş karakter dizisi birleştirme fonksiyonları:

wchar_t * wcscat(wchar_t * restrict kd1, const wchar_t * restrict kd2)
wchar_t * wcsncat(wchar_t * restrict kd1, const wchar_t * restrict kd2,
       size_t s)

Geniş karakter dizisi karşılaştırma fonksiyonları:

int   wcscmp(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2)
int   wcscoll(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2)
int   wcsncmp(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2, size_t s)
size_t wcsxfrm(wchar_t * restrict kd1, const wchar_t * restrict kd2, size_t s)
int   wmemcmp(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2, size_t s)

Geniş karakter dizisi arama fonksiyonları:

wchar_t * wcschr(const wchar_t * kd, wchar_t k)
size_t   wcscspn(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2)
wchar_t * wcspbrk(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2)
wchar_t * wcsrchr(const wchar_t * kd, wchar_t k)
size_t   wcsspn(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2)
wchar_t * wcsstr(const wchar_t * kd1, const wchar_t * kd2)
wchar_t * wcstok(wchar_t * restrict kd1, const wchar_t * restrict kd2,
       wchar_t ** restrict g)
wchar_t * wmemchr(const wchar_t * kd, wchar_t k, size_t s)

Çeşitli fonksiyonlar:

size_t   wcslen(const wchar_t * kd)
wchar_t * wmemset(wchar_t * kd, wchar_t k, size_t s)

Geniş Karakter Zaman Dönüşüm Fonksiyonu

size_t wcsftime(wchar_t * restrict kd, size_t maksboy,
     const wchar_t * restrict b, const struct tm * restrict zg)

Genişletilmiş Çokbaytlı/Geniş Karakter Dönüşüm Kolaylıkları

Tek bayt/geniş karakter dönüşüm fonksiyonları:

wint_t btowc(int k)
int   wctob(wint_t k)

Dönüşüm durum fonksiyonu:

int   mbsinit(const mbstate_t * dg)

Yeniden başlatılabilir çokbaytlı/geniş karakter dönüşüm fonksiyonları:

size_t mbrlen(const char * restrict kd, size_t s, mbstate_t * restrict dg)
size_t mbrtowc(wchar_t * restrict gkg, const char * restrict kd, size_t s,
     mbstate_t * restrict dg)
size_t wcrtomb(char * restrict kd, wchar_t gk, mbstate_t * restrict dg)

Yeniden başlatılabilir çokbaytlı/geniş karakter dizisi dönüşüm fonksiyonları:

size_t mbsrtowcs(wchar_t * restrict hedef, const char ** restrict kaynak,
     size_t uznlk, mbstate_t * restrict dg)
size_t wcsrtombs(char * restrict hedef, const wchar_t ** restrict kaynak,
     size_t uznlk, mbstate_t * restrict dg)