Standart C Programlama Dili


9.12. setjmp.h: Yerel Olmayan Atlamalar

Bu dosya, program durumunu saklamak ve tekrar yüklemek için setjmp makrosu ile longjmp fonksiyonunun kullandığı jmp_buf adlı, makineye bağlı, bir tampon bölge için bir tip tanımlar ve ayrıca bu yordamların bildirimini içerir.

_Noreturn void  longjmp(jmp_buf ort, int deg)
int             setjmp(jmp_buf ort)