Standart C Programlama Dili


1.1. Açıklamalar, Tanıtıcı Sözcükler Ve Anahtar Sözcükler

Açıklamalar

Bölü-yıldız (/*) ile ondan sonraki ilk yıldız-bölü (*/) arasında bulunan herhangi bir karakter dizisi bir program açıklamasıdır ve derleyici açısından bir boşluğa eşdeğer olarak kabul edilir. İleride anlatılacak olan karakter dizisi değişmezleri içine program açıklaması konamaz. Bir açıklama grubunun şöyle yazılması önerilmektedir:

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *\
 *                          *
 * Büyük bir açıklama öbeği...            *
 *                          *
\* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

veya

/* Daha küçük bir açıklama öbeği...
 */

C Standardı, ayrıca, herhangi bir karakter dizisi veya yukarıdakine benzer açıklamalar dışında, bir satırda iki bölü (//) ile başlayan karakterlerin satır sonuna kadar açıklama olarak değerlendirileceğini ifade etmektedir. Buna bir örnek şu şekilde verilebilir:

sayac++; // Sayaç artırılıyor...

Program açıklamaları bu kitapta italik olarak yazılmıştır ve iki bölü (//) ile başlayan açıklamalar genelde tercih edilmemiştir.

Tanıtıcı Sözcükler

Değişkenler, deyim etiketleri, tip isimleri, fonksiyon isimleri gibi, programcı tarafından oluşturulan bütün nesneleri isimlendirmek için tanıtıcı sözcükler, bir diğer adıyla, program isimleri kullanılır. Tanıtıcı sözcükler için şu kurallar geçerlidir:

 1. Herhangi bir sayıda karakterlerden oluşur, ancak, standarda göre, ilk 63 karakter dikkate alınır.
 2. İlk karakter bir harf veya altçizgi (_) olmalıdır.
 3. Geri kalan bütün karakterler bir harf, rakam veya altçizgi olabilir.

Harf olarak, İngilizce dilinde (Latin alfabesinde) kullanılan 26 adet küçük ve 26 adet büyük harf kast edilmiştir. Bunların dışında, Türkçede kullanılan çÇğĞıİöÖşŞüÜ harfleri yukarıdaki kurallara dahil değildir.

Örnek olarak, A12, a12, sayfa_basi değişken ismi olarak kullanılabilir. Fakat, sayfa_başı ismi, Türkçeye özgü harfler içerdiği için, geçerli değildir. Küçük ve büyük harflerin farklı olduğuna dikkat ediniz, yani A12 ile a12 farklı tanıtıcı sözcüklerdir. Ancak, bazı çok eski ortamlarda küçük büyük harf ayırımı yapılmayabilir. Bundan dolayı, aynı program içinde, harf ayrımı dışında, birbirine benzeyen iki farklı isim kullanmaktan kaçının.

Ayrıca, bir tanıtıcı sözcükte, ilk karakter olarak altçizgiden kaçınılması önerilir, çünkü bu tip isimler derleyiciye özgü bazı anahtar sözcükler veya diğer isimler için kullanılmaktadır.

Not: C Standardı yukarıdaki kuralda bahsedilen 26 adet küçük ve 26 adet büyük harf dışında, Türkçe dahil, diğer dillerde kullanılan harflerin de tanıtıcı sözcüklerde kullanımına izin vermiştir. Bazı eski derleyiciler bunu desteklemeyebilir. Ayrıca, kaynak kodun hazırlandığı ortamdan kaynaklanan bazı özellikler yüzünden bu karakterleri kullanmak akıllıca olmayabilir. Bu kitapta böyle bir kullanımdan kaçınılmıştır.

Anahtar Sözcükler

C dilinde 34 adet anahtar sözcük vardır; hepsi küçük harfle yazılır. Anahtar sözcükler tanıtıcı sözcük olarak kullanılamazlar; kendilerine özgü kullanım alanları vardır. C dilindeki bütün anahtar sözcüklerin sınıflandırılmış bir listesi aşağıda verilmiştir. Program içinde kullanacağınız isimlerin aşağıdaki listede olmamasına dikkat edin.

Veri tipiFonksiyonBellek sınıfıDeyimİşleç
charinlineautobreaksizeof
constexterncase
doubleregistercontinue
enumstaticdefault
floattypedefdo
intelse
longfor
restrictgoto
shortif
signedreturn
structswitch
unionwhile
unsigned
void
volatile

Kullanılan makine ve derleyiciye bağlı olarak, C dilinin özel durumundan dolayı başka anahtar sözcükler de olabilir. Bunlar genelde altçizgi karakteriyle başlarlar. En son C standardı aşağıda verilen 10 adet ek anahtar sözcüğü tanımlamıştır:

Veri tipiFonksiyonBellek sınıfıDeyimİşleç
_Atomic_Noreturn_Alignas_Static_assert_Alignof
_Bool_Thread_local_Generic
_Complex
_Imaginary

Bu sözcüklerin tamamının altçizgiden sonra büyük harfle devam ettiğine dikkat edin. Standarda uyan bir derleyicinin yukarıda verilen 44 adet anahtar sözcük dışındaki herhangi bir anahtar sözcüğü tanımaması gerekir.