Standart C Programlama Dili


1.1. Açıklamalar, Tanıtıcı Sözcükler Ve Anahtar Sözcükler

Açıklamalar

Bölü-yıldız (/*) ile ondan sonraki ilk yıldız-bölü (*/) arasında bulunan herhangi bir karakter dizisi bir program açıklamasıdır ve derleyici açısından bir boşluğa eşdeğer olarak kabul edilir. Bir açıklama grubunun şöyle yazılması önerilmektedir:

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *\
 *                          *
 * Buyuk bir aciklama obegi...            *
 *                          *
\* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

veya

/* Daha kucuk bir aciklama obegi...
 */

Program açıklamaları bu kitapta italik olarak yazılmış ve sistemler arasındaki uyumsuzluklardan kaçınmak için Türkçe karakterler kullanılmamıştır.

Tanıtıcı Sözcükler

Değişkenler, deyim etiketleri, tip isimleri, fonksiyon isimleri gibi, programcı tarafından oluşturulan bütün nesneleri isimlendirmek için tanıtıcı sözcükler, bir diğer adıyla, program isimleri kullanılır. Tanıtıcı sözcükler için şu kurallar geçerlidir:

 1. Herhangi bir sayıda karakterlerden oluşur, ancak, standarda göre, ilk 63 karakter dikkate alınır.
 2. İlk karakter bir harf veya altçizgi (_) olmalıdır.
 3. Geri kalan bütün karakterler bir harf, rakam veya altçizgi olabilir.

Örnek olarak, A12, a12, sayfa_basi değişken ismi olarak kullanılabilir. Küçük ve büyük harflerin farklı olduğuna dikkat ediniz, yani A12 ile a12 farklı tanıtıcı sözcüklerdir. Ancak, bazı ortamlarda küçük büyük harf ayırımı yapılmayabilir. Bundan dolayı, aynı program içinde, harf ayrımı dışında, birbirine benzeyen iki farklı isim kullanmaktan kaçının. Ayrıca, bir tanıtıcı sözcükte, ilk karakter olarak altçizgiden kaçınılması önerilir, çünkü bu tip isimler derleyiciye özgü bazı anahtar sözcükler veya diğer isimler için kullanılmaktadır.

Anahtar Sözcükler

C dilinde 32 adet anahtar sözcük vardır; hepsi küçük harfle yazılır. Anahtar sözcükler tanıtıcı sözcük olarak kullanılamazlar; kendilerine özgü kullanım alanları vardır. C dilindeki bütün anahtar sözcüklerin sınıflandırılmış bir listesi aşağıda verilmiştir. Program içinde kullanacağınız isimlerin aşağıdaki listede olmamasına dikkat edin.

Veri tipiBellek sınıfıDeyimİşleç
charautobreaksizeof
constexterncase
doubleregistercontinue
enumstaticdefault
floattypedefdo
intelse
longfor
shortgoto
signedif
structreturn
unionswitch
unsignedwhile
void
volatile

Kullanılan makine ve derleyiciye bağlı olarak, C dilinin özel durumundan dolayı başka anahtar sözcükler de olabilir. Bunlar genelde altçizgi karakteriyle başlarlar.