Standart C Programlama Dili


9.10. locale.h: Yöre Fonksiyonları

Bu dosya, struct lconv için bir tip tanımlaması, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MONETARY, LC_NUMERIC, LC_TIME (ve NULL) değişmezlerinin tanımlarını ve aşağıdaki fonksiyon prototiplerini içerir:

struct lconv * localeconv(void)
char *     setlocale(int kat, const char * yore)

struct lconv’un üyeleri şunlardır (C yöresi için değerleri açıklamalarda verilmiştir):

char * decimal_point;    /* "."   */
char * thousands_sep;    /* ""    */
char * grouping;      /* ""    */
char * mon_decimal_point;  /* ""    */
char * mon_thousands_sep;  /* ""    */
char * mon_grouping;    /* ""    */
char * positive_sign;    /* ""    */
char * negative_sign;    /* ""    */
char * currency_symbol;   /* ""    */
char  frac_digits;     /* char_MAX */
char  p_cs_precedes;    /* char_MAX */
char  n_cs_precedes;    /* char_MAX */
char  p_sep_by_space;   /* char_MAX */
char  n_sep_by_space;   /* char_MAX */
char  p_sign_posn;     /* char_MAX */
char  n_sign_posn;     /* char_MAX */
char * int_curr_symbol;   /* ""    */
char  int_frac_digits;   /* char_MAX */
char  int_p_cs_precedes;  /* char_MAX */
char  int_n_cs_precedes;  /* char_MAX */
char  int_p_sep_by_space; /* char_MAX */
char  int_n_sep_by_space; /* char_MAX */
char  int_p_sign_posn;   /* char_MAX */
char  int_n_sign_posn;   /* char_MAX */