Standart C Programlama Dili


EK G: TÜRKÇE-İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE-TÜRKÇE TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Bu kitapta, olanaklar ölçüsünde, İngilizce terimlerden kaçınılmaya çalışılmıştır. Onun yerine Türkçede yaygın olarak kullanılan bilgisayar terimleri veya—C’nin özel terimleri için—yeni Türkçe karşılıklar bulunmuştur. Okuyucuların terminoloji konusunda faklı düşüncelerde olması doğaldır. Ancak bir metnin akıcılığını yitirmemesi ve hiç İngilizce bilmeyen kişilerin de zorlanmadan bilgisayar konusundaki kitapları okuyabilmeleri için ulusal bir bilgisayar terminolojisinin oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu terminoloji içinde Türkçeye girip türkçeleşmiş sözcükler pekala bulunabilir; ancak belli bir standardın bulunması esastır. Örneğin, çevirici sözcüğünden birisinin translator, başkasının assembler anlamaması gerekir.

Bu ek böyle bir düşüncenin sonucunda ortaya çıkan ve bu kitapta da kullanılan bir çalışmanın sonucunu vermektedir. İlk kısımda, okuyucularımızın kitap içinde karşılaştıkları Türkçe terimlerin İngilizce karşılıklarını bulabilecekleri bir Türkçe-İngilizce sözlük bulunmaktadır. İkinci kısımdaki İngilizce-Türkçe sözlük ise, İngilizce terimlerin karşılığı olarak hangi Türkçe terimlerin kullanıldığını göstermesi açısından okuyucularımıza yardımcı olacaktır.

Daha kapsamlı bir liste ve çevrim içi sorgulama yapmak için Online English-Turkish Dictionary of Computer Terms sayfasına bakabilirsiniz.