Standart C Programlama Dili


3.2. Göstergeler Ve Diziler

Şimdi, gelin aşağıdakini inceleyelim

int z[N], i;

for (i=0; i<N; i++)
  *(z+i) = 0;

Buradaki atama bir önceki kısmın başında verilenle tamamen aynıdır. Neden? z ile &z[0] aynı şey olduğunu zaten biliyorsunuz. Böylece *(z+i) ile *(&z[0]+i) aynı şeydir. Yukarıda gösterge toplama işlemleri ile ilgili anlatılanlara göre, aynı zamanda *(&z[i]) ile eşdeğerdir. Şimdi, * ile & birbirinin aksi işlemleri olduğuna göre, birbirlerini götürürler. Böylece ifade z[i] olur. Aslında, derleyici z[i] şeklindeki bir ifadeyi hemen *(z+i) şekline dönüştürür, yani ilk şekil programcının rahatlığı için dilde sağlanan bir kısaltma gibi düşünülebilir. Hatta z[i] yerine, biraz garip olan, i[z] ifadesini de kullanabilirsiniz.

Dizi isimlerinin gerçekte gösterge olduğunu bildiğinize göre,

float z[N];

ile

float *g;

arasındaki fark nedir, diye sorabilirsiniz.

g = z

ataması bir yapıldı mı,

g, &z[0], ve z,

kendi aralarında,

g+i, &z[i], ve z+i,

ve

*(g+i), z[i], ve *(z+i)

de, aynı şekilde, kendi aralarında eşdeğerdir.

Fakat önemli bir fark var:

z = g;

yazamazsınız çünkü g bir değişken gösterge, oysa z bir değişmez göstergedir. Şimdi değişken tanımlamalarına geri dönelim.

float z[N];

derleyicinin, ana bellekte N adet float değişken için gerekli yer ayırmasına yol açacaktır. (Birçok sistemde bu alan 4×N bayttır.) Bu bellek öbeğinin başlangıç adresi z değişmezinin (gösterge) değeri olur. z bir değişken değildir, çünkü bu (değişmez) adresi saklamak için bellekte ayrıca yer ayrılmamıştır. Diğer yandan,

float *g;

bir adres tutacak genişlikte bir yerin ayrılmasını sağlar (32 bitlik sistemlerde 4 bayt, 64 bitlik sistemlerde 8 bayt). Programın yürütülmesi esnasında, bu g değişkeni değişik zamanlarda değişik değerler tutabilir. Başlangıçta ise, şimdiye kadar gördüğümüz değişken türleri için, değeri belirsizdir.