Standart C Programlama Dili


9.18. stddef.h: Standart Sistem Tanımları

Bu dosya, aşağıdaki tipleri tanımlar:

ptrdiff_t uygulamaya bağlı olarak değişen ve iki göstergenin farkı alındığında elde edilen işaretli değerin tipi
size_t uygulamaya bağlı olarak değişen ve sizeof işleci tarafından döndürülen işaretsiz değerin tipi
wchar_t geniş bir karakterin tipi
max_align_t uygulamanın tüm bağlamlarda desteklediği olası en büyük hizalama
rsize_t RSIZE_MAX makro değeri ile sınırlanmış size_t’ye eşdeğer bir tip

Dosyada tanımlanan makrolar da şöyledir:

NULL boş gösterge değeri
offsetof(tip, üye-belirleyici) tip ile belirtilen bir yapının başlangıcı ile üye-belirleyici ismindeki üyesinin başlangıcı arasındaki bayt sayısı (size_t tipinde bir tamsayı değişmezi)