Standart C Programlama Dili


9.3. ctype.h: Karakter Kontrolleri Ve Dönüşümleri

Bu dosya, o anki geçerli yöreye uygun olarak, karakterleri kontrol eden veya değiştiren fonksiyonlar ve/veya makrolar bildirir. Hepsinin argümanı bir unsigned char tarafından ifade edilen bir değer (0255) veya EOF (-1) olmalıdır. İsmi is ile başlayan test fonksiyonları veya makroları, doğru için sıfırdan farklı herhangi bir tamsayı, aksi takdirde sıfır döndürürler.

int isalnum(int k)
int isalpha(int k)
int isblank(int k)
int iscntrl(int k)
int isdigit(int k)
int isgraph(int k)
int islower(int k)
int isprint(int k)
int ispunct(int k)
int isspace(int k)
int isupper(int k)
int isxdigit(int k)
int tolower(int k)
int toupper(int k)