Standart C Programlama Dili


B.1. GCC Kurulumu Ve Kullanımı

GCC 1987 yılında ilk yayınlandığında, GNU C Compiler (GNU C Derleyicisi) anlamına gelmekte idi. Ancak, zamanla içine başka diller için de destek eklendiği için, adı GNU Compiler Collection (GNU Derleyici Koleksiyonu) şeklinde değiştirildi. Günümüzde GCC, sadece C değil, C++, Ada, Objective-C, Fortran ve Java gibi başka diller için bir dizi ön uç içermektedir. Bu kitapta ilgilendiğimiz ön uç sadece C derleyicisidir. GCC ayrıca birden fazla ve farklı hedef için derleme sağlamaktadır, yani bir işletim sistemi altından başka bir işletim sistemi veya donanım mimarisi için derleme imkanı bulunmaktadır; ancak, bu özellik için ek kurulum ve yapılandırma ihtiyacı olduğundan normal koşullarda çok sık kullanılmaz.

GCC C dilinin farklı diyalektlerini desteklemektedir. Bunlar arasında tercih yapmak için, derleme sırasında komut satırında doğru seçim yapılmalıdır. Bizim kitapta tercih edilen diyalekt en son desteklenen C standardıdır; bu yüzden, komut satırında -std=c17 opsiyonu kullanılmaktadır.

GCC Kurulumu

unix-benzeri sistemlerde genelde GCC zaten kurulmuş olarak gelir. Eğer kurulu değilse, kullandığınız işletim sisteminin dokümantasyonuna bakıp, yönetici (unix-benzeri sistemlerde root) kullanıcısı ile ilgili kurulum işlemini yapmanız gerekmektedir. Debian tabanlı (örneğin Ubuntu) Linux sistemlerde

# apt install gcc

komutunu, RPM tabanlı (örneğin Red Hat veya Fedora) Linux sistemlerde ise

# yum install gcc

komutunu kullanabilirsiniz. Cygwin için Ek D’ye bakınız.

Önemli not: Kitabın başında da belirtildiği gibi, bu ekte verilen örneklerde kırmızı renkte olan yazılar bilgisayar tarafından oluşturulan çıktıyı temsil etmektedir. Örneğin, yukarıdaki örneklerde çıktısı bilgisayar tarafından oluşturulan komut istemi çıktısıdır ve sizin bilgisayara gireceğiniz komutun bir parçası değildir.

GCC’nin sisteminizde doğru kurulduğunu test etmek için

$ gcc --version

komutunu girdiğinizde, ilk satırı aşağıdakine benzeyen bir çıktı almanız beklenir:

gcc (Ubuntu 10.3.0-1ubuntu1) 10.3.0

Burada, gcc’den sonra gelen uyarlama bilgisinin sizin sistemde farklı olabileceğine dikkat ediniz. Yine de, güncele yakın bir GCC uyarlaması kullandığınızı kontrol edip, eğer çok eski ise, sisteminizin desteklediği en güncel uyarlamayı kurmanızı öneririz. Genelde gcc komutu ile cc komutu birbirine bağlandığı için, yukarıdaki örnekte gcc yerine cc yazıp bir kez daha denemenizde yarar vardır. Bu şekilde, sisteminizde farklı bir C derleyicisi olup olmadığını öğrenmiş olursunuz. Her durumda, GCC derleyicisini tercih etmenizi öneririz.

GCC İle Program Derleme

C kaynak kodunun, örneğin prog.c isminde bir dosyada durduğunu varsayarsak,

$ gcc -Wall prog.c

komutu ile programı derleyip bağlayıp, adı a.out olan çalıştırılabilir bir program dosyası oluşturabilirsiniz. Eğer kaynak kodda herhangi bir hata veya uyarı oluşturacak bir olumsuzluk yoksa, yukarıdaki komut tamamlandığında herhangi bir çıktı oluşmaz. Bulunduğumuz dizin içinde yeni oluşan a.out dosyasını çalıştırmak için girmemiz gereken komut şu şekildedir:

$ ./a.out

Eğer oluşacak çalıştırılabilir dosyanın adının sizin verdiğiniz bir isim (örneğin prog) olmasını isterseniz -o seçeneğini kullanabilirsiniz:

$ gcc -Wall prog.c -o prog