Standart C Programlama Dili


8.6. Çevirme Sınırları

C Standardı, uyumlu her derleyici tarafından karşılanması gereken birtakım sınırlar tanımlamıştır. Örneğin, tanımlanan bir nesne için izin verilen en büyük boy 32767 bayttır; ancak belli bir derleyici, 40000 karakterlik bir dizi gibi daha büyük bir nesneye izin verebilir. Her durumda, taşınabilirliği garantilemek için programınızın aşağıda belirtilmiş “en küçük büyük” sınırlar içinde kalmasını sağlayın:

Bir fonksiyon çağrısındaki argümanlar31
Bir nesnedeki baytlar32767
Bir switch deyimindeki case etiketleri257
Mantıksal bir kaynak kod satırındaki karakterler509
Bir karakter dizisi değişmezindeki karakterler509
Bileşik deyimler, içiçe yazma15
bir enum’daki değişmezler127
do, for ve while, içiçe yazma15
Tam bir ifade içindeki ifadeler, içiçe yazma32
Bir çevirme birimi içindeki dışsal tanıtıcı sözcükler511
Başlık dosyaları, içiçe yazma8
Bir blok içindeki, etki alanı blok olan, tanıtıcı sözcükler127
if ve switch deyimleri, içiçe yazma15
#if, #ifdef ve #ifndef, içiçe yazma8
Bir çevirme birimi içindeki makro tanıtıcı sözcükleri1024
Bir struct veya union içindeki üyeler127
Bir fonksiyon tanımındaki parametreler31
Bir makro içindeki parametreler31
Bir dışsal tanıtıcı sözcük içindeki anlamlı karakterler8
Bir içsel tanıtıcı sözcük içindeki anlamlı karakterler31
struct veya union tanımları, içiçe yazma15