Standart C Programlama Dili


9.29. wctype.h: Geniş Karakter Sınıflandırma Ve Eşleme Kolaylıkları

Bu dosyada WEOF makrosu ve wint_t tipi dışında, aşağıdaki iki tip tanımlanmaktadır:

wctrans_t yöreye özgü karakter eşlemelerini temsil eden değerleri tutabilen basamaklı bir tip
wctype_t yöreye özgü karakter sınıflandırmalarını temsil eden değerleri tutabilen basamaklı bir tip

Bu dosyada tanımlanan fonksiyonlar ise şöyledir:

Geniş Karakter Sınıflandırma

int    iswalnum(wint_t gk)
int    iswalpha(wint_t gk)
int    iswblank(wint_t gk)
int    iswcntrl(wint_t gk)
int    iswdigit(wint_t gk)
int    iswgraph(wint_t gk)
int    iswlower(wint_t gk)
int    iswprint(wint_t gk)
int    iswpunct(wint_t gk)
int    iswspace(wint_t gk)
int    iswupper(wint_t gk)
int    iswxdigit(wint_t gk)
int    iswctype(wint_t gk, wctype_t ks)
wctype_t wctype(const char * ozellik)

Yukarıda bahsi geçen ozellik argümanı için aşağıdaki karakter dizilerinin tüm yörelerde desteklenmesi beklenir: "alnum", "alpha", "blank", "cntrl", "digit", "graph", "lower", "print", "punct", "space", "upper" ve "xdigit".

Geniş Karakter Eşleme

wint_t   towlower(wint_t gk)
wint_t   towupper(wint_t gk)
wint_t   towctrans(wint_t gk, wctrans_t ke)
wctrans_t wctrans(const char * ozellik)

Yukarıda bahsi geçen ozellik argümanı için "tolower" ve "toupper" karakter dizilerinin tüm yörelerde desteklenmesi beklenir.