Standart C Programlama Dili


EK D: CYGWIN ORTAMI

Microsoft Windows, PC’lerde kullanılan popüler bir işletim sistemidir. Windows için en önemli geliştirme ortamı Microsoft’tur. Eski de olsa, Microsoft ortamı hakkında bazı temel bilgiler önceki ekte verilmiştir. Bu ekte Windows ortamında çalışan, ancak unix-benzeri bir ortam sağlayan Cygwin hakkında bilgiler verilecektir. Bu kitapta verilen örnekleri derlemek için Cygwin ortamı da rahatlıkla kullanılabilir. Cygwin ortamı Ek B’de anlatılan unix-benzeri diğer ortamlarla temelde aynı olduğu için, o ekte anlatılanlar burada tekrarlanmayacaktır. Sadece Cygwin ve Windows’a özgü ek bilgiler verilecektir.