Standart C Programlama Dili


BÖLÜM 8: DİĞER ÖZELLİKLER

Bu bölümde, C Standardında olmasına rağmen, henüz yaygın olarak bilinmeyen ve pek kullanılmayan bazı özelliklerden sözedilmektedir. Ayrıca kitapta sözü edilmiş standart kütüphane fonksiyonları hakkında (dönüş tipi ve argümanlarının tipi gibi) bazı detaylar için son kısma başvurulabilir.