Standart C Programlama Dili


3.1. Gösterge Değişkenleri Ve İşlemleri

Göstergeler ve gösterge işlemleri C’nin çok önemli bir yönünü oluştururlar. Göstergeler, başka değişkenlerin adreslerini veya daha genel konuşursak, bellek konumlarını depolamaya yarayan değişkenlerdir. Göstergeler kullanmak suretiyle daha kısa ve hızlı çalışan bir kod yazabiliriz, ancak bu kodu anlamak daha zor olabilir, ayrıca hata yapma olasılığı da artabilir. Örneğin, bir int dizisini temizlemeye yarayan

int z[N], i;

for (i=0; i<N; i++)
  z[i] = 0;

şeklindeki klasik for deyiminin yerine

int z[N], *g;

for (g=&z[0]; g<&z[N]; g++)
  *g = 0;

kullanılabilir; bu da daha verimli (hızlı) olduğu için bazı programcılar tarafından tercih edilebilir.

Burada iki yeni işleç görmekteyiz: * ve &. Bunlar tekli işleçlerdir, ve * ile & ikili işleçleriyle karıştırılmamalıdır. Bir sonraki altkısımda bunlar anlatılmaktadır.