Standart C Programlama Dili


5.8.4. Göstergelere Göstergeler

Göstergeler değişken olduklarına göre, onlara da gösterge tanımlanabilir. Pratik bir durum, bir fonksiyona geçirilen bir gösterge dizisidir. main’in ikinci parametresi böyle bir örnektir, argv char göstergelerine bir gösterge olarak düşünülebilir. Böylece,

int main (int argc, char *argv[])

ve

int main (int argc, char **argv)

tanımları eşdeğerdir. Aşağıda, Altkısım 4.2.3’te verilen programın bir başka şekli verilmiştir:

#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
  printf("Merhaba, benim ismim %s.\n", *argv);
  printf("Argumanlarim sunlar");
  while (*++argv)
    printf(", %s", *argv);
  printf(".\n");
  return 0;
}

argv’nin en sonunda bir NULL göstergenin bulunduğuna dikkat edin.

Bir sonraki kısımda bir göstergeye gösterge örneği vardır.